Zoeken
#{_Lt}#{ImageTag} class="listItem-img listItem-img_autocomplete" src="#{ImageSrc}" alt="#{ImageAlt}" width="#{ImageWidth}" height="#{ImageHeight}" /#{_Gt}
#{Category}

#{Title}

#{Copy}

Lees meer over #{Title}

Oldenzaal, Stationspark

Feiten

Locatie Opdrachtgever Omvang plangebied Afgerond
Oldenzaal Gemeente Oldenzaal Plangebied circa 37 hectare, te herontwikkelen gebied circa 7 hectare Ontwerp 2004-2011, Realisatie vanaf 2008

Project details

In de afgelopen jaren zijn veel bedrijven rond het station vertrokken naar de moderne bedrijventerreinen aan de randen van Oldenzaal. De gemeente heeft dan ook het initiatief opgepakt om het bedrijventerrein rond het station in Oldenzaal de komende jaren te herontwikkelen tot een aantrekkelijk woongebied met voorzieningen nabij het station. In het masterplan wordt ingespeeld op de drie kwaliteiten van het gebied:

 

1. De nabijheid van het Twentse landschap

Het masterplan is zo opgezet dat het nieuwe woongebied beter verbonden wordt met het groene heuvelachtige Twentse landschap. Dit wordt bereikt door de Bisschop Balderikstraat/ Parallelstraat vloeiender aan te leggen met grasbermen en bomen aan weerszijden van de weg. Langs de Stakenbeek komen appartementen met de voorzijde op de beekgericht. Een nieuwe voet/ fietsverbinding langs de beek wordt aangesloten op het bestaande fietspadennet dat door het Twentse landschap gaat, waardoor de recreatieve waarde van het gebied wordt vergroot.

 

2. Het hoogteverschil

Het natuurlijke hoogteverschil in het gebied wordt gebruikt om de barrièrewerking van het spoor zoveel mogelijk op te heffen. In het gebied worden terrassen en taluds aangelegd, waarin de geluidswallen van het spoor worden verwerkt. Zo wordt het geluid van het spoor geweerd en wordt het hoogteverschil in het gebied voelbaar gemaakt. Door muurtjes van de in het hele gebied op dezelfde manier af te werken, wordt de samenhang in het gebied versterkt.

 

3. De nabijheid van het Centrum

Naast een sterke verbinding met het Twentse landschap is ook de verbeterde relatie met het centrum en de wijk Zuid Berghuizen een uitgangspunt van het plan. Dit wordt bereikt door ter hoogte van het station een brede groen ingerichte loper aan te leggen. Deze loper ligt in het verlengde van de Helmichstraat en is op de watertoren georiënteerd. De loper wordt omsloten door gebouwen, zodat een afgebakende ruimte ontstaat. In de gebouwen komen allerlei voorzieningen, woningen en de kantoren. De loper is de toegang tot het station met de auto. Een tunnel voor langzaamverkeer in de loper verbindt Zuid Berghuizen met het station en het centrum. De aanleg van de tunnel is in februari 2012 gestart.

Betrokken disciplines

Stedenbouwkundig ontwerp, Inrichting openbare ruimte, Ontwerp tunnel, Supervisie