Zoeken
#{_Lt}#{ImageTag} class="listItem-img listItem-img_autocomplete" src="#{ImageSrc}" alt="#{ImageAlt}" width="#{ImageWidth}" height="#{ImageHeight}" /#{_Gt}
#{Category}

#{Title}

#{Copy}

Lees meer over #{Title}

Ootmarsum, Commanderie

Feiten

Locatie Opdrachtgever Omvang plangebied Afgerond
Ootmarsum Gemeente Dinkelland circa 11,5 hectare, 24 woningen, hotel en horeca Ontwerp 2010-2012

Project details

Binnen de gemeente Dinkelland is de stichting Commanderie al enige jaren actief. De stichting Commanderie heeft zich zelf tot doel gesteld het verloren gegane Hooge huys in de omgeving van de historische locatie te herbouwen. Omdat ook het openlucht museum plannen heeft om uit te breiden, heeft de gemeente beide initiatieven opgepakt om het gebied te ontwikkelen tot een samenhangend geheel. 

Centraal in het plan ligt de nieuwe Commanderie. De Commanderie bestaat uit een openbaar voorplein met een brasserie, kapel en brouwerij en een besloten eiland met hotel. Het openbare voorplein is via twee nieuwe lanen bereikbaar vanaf de Oldenzaalsestraat. Het plein zelf geeft toegang tot de Commanderie en het openluchtmuseum en zal grotendeels verhard worden om ruimte te geven aan terrassen en evenementen. Het hoteleiland bestaat uit een hoofdgebouw met bijgebouwen die formele tuinen omsluiten. Vanuit het hoofdgebouw, dat een verwijzing is naar het Hooge Huys, is het molenhuisje aan het einde van de vijver zichtbaar.  

De toegang tot het openlucht museum wordt door de komst van het openbare plein verplaatst van de noord- naar de zuidzijde. Hierdoor komt de toegang op een logische plek in de route vanaf het parkeerterrein op de stadsweide naar de binnenstad te liggen. Ten oosten van het openluchtmuseum ontstaat een ruim opgezet woongebied met luxe kavels, waarbij de Molenbeek de openbare ruimte verbijzondert. 
Om de samenhang tussen de verschillende onderdelen van het gebied te versterken is voor de uitwerking van het gebied het thema Heren en Boeren gekozen. Dit komt tot uiting in de uitwerking van de gebouwen en de openbare ruimte. Zo zal het openlucht museum het thema boeren verder versterken met Saksische boerderijen rond informele erven. Het woongebied wordt uitgewerkt tot herenboeren met woningen met forse kappen die zich sterk op de tuin en de groene omgeving oriënteren. De Commanderie en woningen aan de Commaderiestraat dragen het thema heren. De gebouwen hebben een statige uitstraling met bakstenen gevels met en een verticale indeling. De openbare ruimte heeft een geometrische geordende opzet met pleinverhardingen, lanen en Franse tuinen.

Betrokken disciplines

Stedenbouwkundig ontwerp, Inrichting openbare ruimte, Beeldkwaliteitplan