Zoeken
#{_Lt}#{ImageTag} class="listItem-img listItem-img_autocomplete" src="#{ImageSrc}" alt="#{ImageAlt}" width="#{ImageWidth}" height="#{ImageHeight}" /#{_Gt}
#{Category}

#{Title}

#{Copy}

Lees meer over #{Title}

Oss, Berghkwartier

Feiten

Locatie Opdrachtgever Omvang plangebied Afgerond
Oss Bouwfonds Ontwikkeling i.s.m. Gemeente Oss Circa 5 hectare, Ongeveer 300 woningen Ontwerp 2003-2006, Realisatie 2007-2010

Project details

15 jaar na de eerste schetsen voor een nieuwe invulling van het oude fabrieksterrein aan de rand van het centrum van Oss  is het grootste deel van het project nu gerealiseerd.

Het Berghkwartier ligt naast het centrum van Oss.  Tot 1995 was hier de tapijtenfabriek van de familie Bergh gevestigd. Het vrijkomen van het terrein bood de kans om iets toe te voegen aan het centrum; een compact stedelijk gebied als verbinding tussen het station en het centrum van Oss.

BDP. heeft het stedenbouwkundig plan en het inrichtingplan voor de openbare ruimte voor deze bijzondere locatie opgesteld. Daarnaast wordt ook de supervisie door ons bureau gedaan.

Het stedenbouwkundig plan omvat een aantal belangrijke doelstellingen, zoals aansluiting zoeken bij de binnenstad, aansluiten bij het woonmilieu van de jaren 30 wijk aan de oostkant en een duidelijke voetgangersroute creëren voor de verbinding tussen station en binnenstad. Voor het inrichtingsplan is er daarnaast tevens voor gekozen om met het karakter van de inrichting te verwijzen naar het industriële verleden van het gebied.

Als drager voor het plan is de ‘Bonte loper’ opgenomen, een voetpad van het station (zuidoosten) naar het centrum (noordwesten) waarvan de bestrating het patroon heeft van een rode loper, een verwijzing naar de weefpatronen van de oude tapijten uit de fabriek van Bergoss. De Bonte Loper vormt de centrale as van het plan, met daaronder ruimte voor ondergronds parkeren.

Naast de rode loper laat de architectuur verwijzingen naar het verleden zien, zoals het gebruik van een robuuste baksteen, stalen kozijnen en sheddaken. De oude kantoorvilla en het karakteristieke lantarengebouw zijn als elementen van het industriële verleden behouden gebleven.

Naast de openbare ruimte zijn ook twee daktuinen ontworpen in het gebied. De daktuinen zijn toegankelijk voor de aanliggende appartementen.

Betrokken disciplines

Stedenbouwkundig ontwerp, Inrichting openbare ruimte, Supervisie