Zoeken
#{_Lt}#{ImageTag} class="listItem-img listItem-img_autocomplete" src="#{ImageSrc}" alt="#{ImageAlt}" width="#{ImageWidth}" height="#{ImageHeight}" /#{_Gt}
#{Category}

#{Title}

#{Copy}

Lees meer over #{Title}

Rhenen, Vogelenzang

Feiten

Locatie Opdrachtgever Omvang plangebied Afgerond
Rhenen Gemeente Rhenen in samenwerking met BPD en Van Wijnen 21 hectare, waarvan 7 hectare woningen, Circa 230 woningen Ontwerp 2006–2009, Realisatie vanaf 2013

Project details

Tijdens de 20e eeuw werd de locatie Vogelenzang gebruikt als zandgroeve en industrieel gebied. Na de sluiting van de twee kalkzandsteenfabrieken bleef het landschap verwoest achter. Toch heeft de locatie een bijzondere schoonheid. Vogelenzang is gelegen aan de voet van de steile beboste hellingen van de uitlopers van de Utrechtse Heuvelrug. De helling is zuidgericht en ligt direct aan de Nederrijn. Hoewel een decennia durende zandwinning geleid heeft tot het verwoesten van het heuvelachtige landschap, is er wel een fraaie plas ontstaan.
Twee belangrijke doelstellingen vormden de basis voor het ontwerp van de nieuwe woonwijk. Enerzijds zorgt het ontwerp voor een reïntegratie van de twee afgegraven plateaus in het heuvelachtige landschap. Tevens is het belangrijk om het zicht op de Nederrijn, de plas en de heuvels te versterken en daardoor de kwaliteit van de wijk te verhogen. Om deze doelen te bereiken, zijn opnieuw terrassen in het landschap geïntroduceerd, die voor een geleidelijke, flauw hellende overgang vanaf de entree naar de wijk richting plas en centraal groen gebied zorgen.
Licht gebogen ontsluitingswegen zorgen voor een informeel karakter van de wijk. Om een hoge architectonische kwaliteit te waarborgen is een Beeldkwaliteitplan opgesteld, waarin de spelregels voor zowel de architectuur als ook de inrichting van de openbare ruimte omschreven zijn. Een kleurenpalet van zachte, natuurlijke kleuren voor de materialisatie zorgt ervoor, dat de wijk zich harmonieus in de groene omgeving zal voegen.
Ook al bestaan er in de omgeving en op de locatie grote hoogteverschillen, in het ontwerp is er rekening mee gehouden dat alle woningen voor mindervaliden toegankelijk zijn. Een centraal groengebied zal als verblijfsgebied voor jong en oud worden ingericht en vormt het hart van de wijk.
Langs de uiterwaarden en de Nederrijn wordt een ecologische verbindingzone ingericht die als passage voor de edelherten tussen de Utrechtse Heuvelrug en de Hoge Veluwe moet gaan dienen. Tegelijkertijd hebben de steile beboste hellingen en de heldere plas een dusdanig hoge ecologische kwaliteit dat deze ook deel uit gaan maken van de provinciale groene hoofdstructuur. Dit heeft erin geresulteerd dat slechts 1/3 van de locatie bebouwd mag worden. De nieuwe woonwijk vormt de laatste grotere uitbreidingslocatie voor Rhenen en moet dan ook in een gevarieerd woningaanbod voorzien. Met de invulling van Vogelenzang wordt het panorama van Rhenen langs de Nederrijn afgerond.

 

Betrokken disciplines

Stedenbouwkundig ontwerp, Beeldkwaliteit, Inrichting openbare ruimte, Supervisie