Zoeken
#{_Lt}#{ImageTag} class="listItem-img listItem-img_autocomplete" src="#{ImageSrc}" alt="#{ImageAlt}" width="#{ImageWidth}" height="#{ImageHeight}" /#{_Gt}
#{Category}

#{Title}

#{Copy}

Lees meer over #{Title}

Roosendaal, Kroeven

Feiten

Locatie Opdrachtgever Omvang plangebied Afgerond
Roosendaal Aramis Circa 72 hectare Ontwerp 1998-heden, Realisatie 2005-heden

Project details

Kroeven is een naoorlogse wijk aan de zuidzijde van de oude kern van Roosendaal. In de wijk Kroeven Zuid wordt het hoofdbestand deel van de woningen gevormd door eengezinswoningen van twee lagen met een kap. Het zijn rijtjeswoningen die allen identiek zijn en geordend zijn in stempels.
BDP. heeft een herstructureringsplan ontworpen waarbij een deel van de bestaande woningen zal worden gesloopt. Hierdoor komt ruimte vrij voor nieuwbouw. Zo ontstaat niet alleen een gedifferentieerd woningaanbod, maar door de nieuwe woningen op een andere wijze te plaatsen, ontstaat een nieuwe ruimtelijke structuur.
De nieuwbouw is in dit plan dus een zeer strategisch onderdeel van de aanpak. Van de overgebleven woningen wordt een gedeelte verbouwd en voorzien van een ander, nieuw aanzicht. In andere woningen zal minder geïnvesteerd hoeven worden. Tevens zal de groenstructuur worden veranderd van kleine collectieve binnengebiedjes naar grotere openbare groenstroken. Het is belangrijk om duidelijke openbare ruimtes te definiëren. Hierdoor kan een hiërarchie van openbare ruimtes, doorgaande wegen, kleine woonstraten, groengebieden en pleinen ontstaan. De ligging van ieder stempel bepaald de uitgangspunten voor de aanpassing, zoals de relatie met een nabij gelegen groen gebied of de uitstraling naar doorgaande routes. De bezonning speelt waar mogelijk een rol bij de positionering van de nieuwbouw (buitenruimtes georiënteerd op het zuiden).

Betrokken disciplines

Stedenbouwkundig ontwerp, Inrichting openbare ruimte