Zoeken
#{_Lt}#{ImageTag} class="listItem-img listItem-img_autocomplete" src="#{ImageSrc}" alt="#{ImageAlt}" width="#{ImageWidth}" height="#{ImageHeight}" /#{_Gt}
#{Category}

#{Title}

#{Copy}

Lees meer over #{Title}

Roosendaal & Rucphen, Landgoed Heideburgh

Feiten

Locatie Opdrachtgever Omvang plangebied Afgerond
Roosendaal & Rucphen BVR projectontwikkeling Circa 90 hectare met 17 woningen, natuurgolfbaan met clubhuis en 45 hectare nieuwe natuur Ontwerp 2007-2011

Project details

In dit ontwerp voor een nieuw landgoed met een natuurgolfbaan wordt een unieke combinatie van recreatie, landgoedwonen en natuur gerealiseerd.
Vanwege de omvang en de ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit van het gebied is het mogelijk om naast 45 hectare nieuwe natuur en 17 grote woonkavels, diverse recreatieve functies te integreren in het gebied zoals een hoogwaardige 18-holes natuurgolfbaan.
Het landschapsplan is gericht op het herstellen, versterken en dramatiseren van de bestaande landschappen rond het plangebied, dat momenteel nog een agrarische functie heeft.
Voor de beoogde sfeer is een natuurlijke uitstraling belangrijk, die door middel van wisselende zichten en een sterke relatie met water en bos gecreëerd wordt. Hierdoor wordt de relatie tussen de verschillende delen in het plangebied onderling én de relatie met het omliggende landschap versterkt en wordt het landgoed in het landschap verankerd.
Waar mogelijk worden bestaande en/of nieuwe landschapselementen zoals houtwallen of vennen gebruikt om een geleidelijke overgang te creëren tussen de privé kavels en het omringende landschap. Zo dienen deze landschapselementen een dubbele functie.
De nieuwe woningen worden in kleine clusters geplaatst, die elk een eigen karakter krijgen.
In aansluiting op de bestaande bebouwingsstructuur in de omgeving is ervoor gekozen om de nieuwe woningen te realiseren in vier clusters. Om de ruimtelijke samenhang en herkenbaarheid te versterken is een beeldkwaliteitplan opgesteld. Ook het clubhuis zal in dezelfde stijl vormgegeven worden als de woningen.

Gerelateerde link:

Betrokken disciplines

Stedenbouwkundig ontwerp, landschapsplan, inrichtingsschets, beeldkwaliteitplan en supervisie bij de ontwikkeling van de woningen