Zoeken
#{_Lt}#{ImageTag} class="listItem-img listItem-img_autocomplete" src="#{ImageSrc}" alt="#{ImageAlt}" width="#{ImageWidth}" height="#{ImageHeight}" /#{_Gt}
#{Category}

#{Title}

#{Copy}

Lees meer over #{Title}

Tilburg, Spoorzone

Feiten

Locatie Opdrachtgever Omvang plangebied Afgerond
Tilburg Gemeente Tilburg en Volker Wessels Circa 16 hectare Ontwerp 2010-heden, Realisatie vanaf 2014

Project details

In het voorjaar van 2011 heeft BDP. het Masterplan Spoorzone Tilburg afgerond in nauwe samenwerking met de gemeente Tilburg en projectontwikkelaar Volker Wessels.
Belangrijk onderdeel van de opgave is de transformatie van de ‘NS-werkplaats’.Deze heeft zich door de jaren heen ontwikkeld tot een markant groot complex met een aaneenschakeling van hallen en rails en bijzondere gebouwen die typisch zijn voor verschillende tijdsperioden. Karakteristiek is vooral de ruimtelijke opzet van het geheel: de zogenaamde transversale werkplaats. Deze is te omschrijven als een lineaire opzet van een grote hoeveelheid gebouwen en hallen, overwegend direct tegen elkaar aan geplaatst met haaks daarop het systeem van sporen.
In het Masterplan wordt dit principe verder door vertaald: het behoud van het bijzondere karakter van dit gebied en tegelijk nieuwe verbindingen en relaties leggen met de stad. Bestaande gebouwen krijgen met opbouwen de mogelijkheid voor een programma intensivering. Daarmee worden zij onderdeel van de hoge dichtheid die hier gerealiseerd gaat worden. De nieuwe gebouwen passen binnen het industriële karakter en hebben een vergelijkbare schaal en maat als de te behouden grote karakteristieke glazen locomotiefhal. Zij vormen daarmee tezamen met de bestaande gebouwen één ensemble: een nieuwe reeks van ‘hallen’.
Ook in de inrichting van de openbare ruimte vindt de industriële sfeer zijn weerklank. Sporen, bovenleidingen en andere ‘stoere’ inrichtingelementen krijgen een doorvertaling in de vrijwel volledig nieuw in te richten openbare ruimte. Veel aandacht is besteed aan de spoorzijde van het gebied, dat nadrukkelijk een belangrijk verblijfsgebied wordt. Verschillende kleinschalige ‘spoortuinen’ met voorzieningen zullen hier een afwisseling vormen in de lineaire structuur van het spoor. Diverse waardevolle boomgroepen blijven behouden en krijgen vaak een nieuwe positie in een hof of een stadstuin.
In noord-zuid richting worden diverse nieuwe langzaamverkeersverbindingen geïntroduceerd waarmee het gebied en de ernaast gelegen wijk Theresia wordt verbonden met de binnenstad. Het bijzondere dak van het station (‘de kroepoek’) speelde een belangrijke rol in de planvorming: het is een belangrijk symbool van het station. Om die reden is een grote open ruimte gecreëerd bij het station zodat het markante dak goed zichtbaar is en daarmee tevens de nieuwe stationsentree wordt gemarkeerd. Met de transformatie van het 13 ha grote gebied zal ruim 220.000 m2 programma worden gerealiseerd waarvan 20.000 m2 in de bestaande gebouwen. Hierbij wordt gedacht aan een combinatie van functies die passen bij dit nieuwe dynamisch stadsdeel als wonen, werken en stedelijke voorzieningen zoals bibliotheek, kunstinstellingen en mogelijk een hogeschool. Het geheel moet over 15 jaar zijn voltooid.

Betrokken disciplines

Masterplan, Inrichting openbare ruimte Clarissenhof