Zoeken
#{_Lt}#{ImageTag} class="listItem-img listItem-img_autocomplete" src="#{ImageSrc}" alt="#{ImageAlt}" width="#{ImageWidth}" height="#{ImageHeight}" /#{_Gt}
#{Category}

#{Title}

#{Copy}

Lees meer over #{Title}

Veenendaal, Veenderij

Feiten

Locatie Opdrachtgever Omvang plangebied Afgerond
Veenendaal OVO 44 hectare, 1000 woningen Ontwerp 2008-2011, Realisatie vanaf 2015

Project details

BDP. heeft een selectie prijsvraag gewonnen voor Veenderij, een gebied van ca. 44 hectare en 1060 woningen aan de rand van de gemeente Veendendaal. Veenderij is een bijzondere locatie, 40km ten oosten van Utrecht, aan de rand van de Utrechtse Heuvelrug en de Gelderse Vallei. BDP. is geselecteerd vanwege haar stedenbouwkundige en landschappelijke visie. De stedenbouwkundige visie met het WaterConcept zorgt ervoor dat de bewoners van de nieuwe woonwijk optimaal van de waterrijke omgeving kunnen genieten.
Het WaterConcept voor de Veenderij is gebaseerd op een waterstructuur met verschillende typen watergangen in een bepaalde hiërarchie. Zo is het ‘hart van water’, het levendige centrum van Veenderij met appartementen en voorzieningen en dit hart heeft een plein aan het water met vlonders en aanlegsteigers. Rondom het ‘hart van water’ zijn de eilanden gerangschikt, die bijna alle een verblijfsplek hebben aan dit water. De ‘waterverbindingen’ zijn brede watergangen en verbinden Veenderij met haar landschappelijke omgeving. Als laatste is er het water van de ‘eilanden’. Deze smallere watergangen scheiden de eilanden, de verschillende informele buurten, van elkaar. In het zuidelijk deel zijn er een aantal extensief bebouwde eilanden, waarbij de woningen heel direct gericht zijn op het water en verscholen liggen tussen rietzones. De eilanden en de informele buurten zijn klein, het water van Veenderij is overal zichtbaar en beleefbaar. De nieuwe bewoners kunnen vanuit hun achtertuin de natuur in varen of bij een strenge winter een schaatstocht maken.
Er is een heldere ringvormige verkeerstructuur, waarbij de eilanden met elkaar verbonden worden en alle buurten gemakkelijk te bereiken zijn. Naast de ontsluiting voor autoverkeer loopt er een fijnmazig netwerk van fiets- en voetpaden door Veenderij, deze liggen direct langs het water.
Veenderij wordt een nieuwe woonwijk, die beleefd wordt vanuit het water. Het mooie landschap van de Gelderse Vallei is direct, zelfs vanaf de vlonder in de achtertuin, te bereiken.

Betrokken disciplines

Stedenbouwkundig ontwerp