Zoeken
#{_Lt}#{ImageTag} class="listItem-img listItem-img_autocomplete" src="#{ImageSrc}" alt="#{ImageAlt}" width="#{ImageWidth}" height="#{ImageHeight}" /#{_Gt}
#{Category}

#{Title}

#{Copy}

Lees meer over #{Title}

Wassenaar, Van Ommeren Park OR

Feiten

Opdrachtgever Omvang plangebied Afgerond
Van Wijnen projectontwikkeling & Wilhelmina Alida Stichting 4 hectare Ontwerp 2002, Gerealiseerd 2004-2006

Project details

Waar eens de fabrieken van melkfabriek Menken van Grieken stonden is een nieuw landgoed gesitueerd. Het bijzondere aan de plek is dat deze aan de westzijde aan een open veenweiland ligt en aan de andere zijden grenst aan de oude bossige landgoederen die op de duinwallen liggen. Aan beide zijden is aansluiting gezocht aan deze landschappelijke kwaliteiten. Aan de zijde van de weilanden verzachten een oude uitgedunde houtwal en strategisch geplaatste boomgroepen de overgang tussen open ruimte en bebouwing.
De bebouwing is als ensemble gegroepeerd rond een semi-openbare binnenhof; aan de zuidzijde een verpleeghuiscomplex en aan de andere zijde losse villa's met zeer grote appartementen. Aan de binnenhof bevinden zich de entrees van de gebouwen, gelegen aan een verhoogd rondgaand voorplein met informeel parkeren. De heldere rand van het voorplein is vormgegeven door een brede natuurstenen band die tevens de overgang naar de lager gelegen binnenhoftuin vormt.
Het groene middengebied is geïnspireerd op de stijlmiddelen van een klassiek landgoed. Daarom is aansluiting gezocht met de aanliggende weilanden door het gras door te trekken in de binnenhoftuin.
Hierop zijn rododendrongroepen en boomgroepen op zo'n wijze gegroepeerd dat spannende zichtlijnen en doorkijkjes ontstaan. In een van deze rododendrongroepen ligt een verborgen bloementuin. Tussen de beplantingsgroepen slingeren halfverharde paden en een waterpartij met een romantisch treurwilgeiland.
Midden door de binnenhoftuin loopt een rollator-vriendelijk vlonderpad welke de drie bijzondere plekken ontsluit; de besloten bloementuin, het treurwilgeiland en aan het einde een beschutte zitplek met uitzicht op de weilanden. 

Betrokken disciplines

Stedenbouwkundige ontwerp, Inrichting openbare ruimte, Supervisie