Zoeken
#{_Lt}#{ImageTag} class="listItem-img listItem-img_autocomplete" src="#{ImageSrc}" alt="#{ImageAlt}" width="#{ImageWidth}" height="#{ImageHeight}" /#{_Gt}
#{Category}

#{Title}

#{Copy}

Lees meer over #{Title}

Weerselo, Hart voor Weerselo OR

Feiten

Locatie Opdrachtgever Omvang plangebied Afgerond
Weerselo - Gemeente Dinkelland Gemeente Dinkelland Circa 3 hectare met circa. 3000 m2 voorzieningen, kantoren, 38 woningen Ontwerp 2009–2014, Realisatie onbekend

Project details

De plannen voor het Hart voor Weerselo voorzien in het ontstaan van een nieuwe dorpskern rondom het oude gemeentehuis in het dorp, met een combinatie van voorzieningen, wonen en ruimte voor evenementen. Tesamen ontstaat zo een gezellig dorpshart met een sterk verblijfskarakter.
Het gemeentehuis vormt de spil in het centrum, met aan de voorzijde een meer steniggebied en aan de achterzijde een groener gebied. Voor het gemeentehuis komen twee bouwblokken, die versprongen en licht gedraaid ten opzichte van elkaar zijn geplaatst. De bebouwing bestaat uit winkels in de plint, met daarboven wonen, en een aantal grondgebonden woningen. De winkels krijgen een afwijkende stoepzone die de plaatsing van eventuele uitstallingen reguleert. Tussen de twee bouwblokken en de bestaande bebouwing ontstaan twee nieuwe dorpspleinen en een kort winkelstraatje. De openbare ruimte wordt ingericht volgens het shared space principe, waarbij de verschillende verkeerdeelnemers worden ‘gestuurd’. Dit gebeurt door gemarkeerde parkeervakken, Het samenvatten van plantvakken van bomen in samenhangende stroken en de plaatsing van straatmeubilair. Door het toepassen van gedecoreerd straatmeubilair wordt een tegenwicht gegeven aan de strenge bebouwingsopzet.
Het gebied achter het gemeentehuis wordt een groene dorpstuin met ruimte voor de Weerseler beek. De beek krijgt een nieuwe, natuurlijker oeverinrichting, met ruimte om ook bij het water te kunnen komen. De plek waar een weg de beek kruist wordt geaccentueerd door het toepassen van afwijkende straatpatronen, het voetpad als vlonder uit te voeren en door het toepassen van brugleuningen langs het voetpad.

Betrokken disciplines

Ontwerp stedenbouw en inrichting openbare ruimte