Zoeken
#{_Lt}#{ImageTag} class="listItem-img listItem-img_autocomplete" src="#{ImageSrc}" alt="#{ImageAlt}" width="#{ImageWidth}" height="#{ImageHeight}" /#{_Gt}
#{Category}

#{Title}

#{Copy}

Lees meer over #{Title}

Weerselo, Hart voor Weerselo

Feiten

Locatie Opdrachtgever Omvang plangebied Afgerond
Weerselo – Gemeente Dinkelland Gemeente DInkelland 3 Hectare, Circa 3000 m2 voorzieningen, kantoren, 38 woningen Ontwerp 2009–2014, Realisatie onbekend

Project details

Weerselo is een kleine kern in Twente, met een lange geschiedenis. Het voormalig klooster ’t Stift is reeds in 1400 ontstaan, terwijl  Weerselo rond 1800 is ontstaan. Weerselo wordt gekenmerkt door de doorgaande provinciale weg (de Bisschopstraat) die het dorp doorsnijdt en waarlangs de voorzieningen verspreid liggen. Met de komst van een rondweg en de wens Weerselo als verzorgingskern te versterken, is besloten in te zetten op een nieuw centrum voor Weerselo.
De plannen voor het Hart voor Weerselo voorzien in het ontstaan van een nieuwe dorpskern rondom het oude gemeentehuis in het dorp, met een combinatie van voorzieningen, wonen en ruimte voor evenementen, Tesamen ontstaat zo een gezellig dorpshart met een sterk verblijfskarakter.
Het gemeentehuis vormt de spil in het centrum, met aan de voorzijde een meer steniggebied en aan de achterzijde een groenergebied. Voor het gemeentehuis komen twee bouwblokken, die versprongen en licht gedraaid ten opzichte van elkaar zijn geplaatst. De bebouwing bestaat uit winkels in de plint, met daarboven wonen, en een aantal grondgebonden woningen. Tussen de twee bouwblokken en de bestaande bebouwing ontstaan twee nieuwe dorpspleinen en een kort winkelstraatje. Het gebied achter het gemeentehuis wordt een groene dorpstuin met ruimte voor de Weerseler beek.
Voor de uitwerking van het plan in een specifieke sfeer, is een verkiezing gehouden onder de inwoners van Weerselo. Daarbij is de keuze gevallen op de sfeer Hedendaags Klassiek, met een verwijzing naar ’t Stift. Dit gebeurt door een hedendaagse vertaling van de klassieke kenmerken van ’t Stift: een sterke parcelering van de bebouwing, met wisselende (schild-) kaprichtingen, het gebruik van baksteen in warme tinten en door een verfijnde detaillering.
In de openbare ruimte is gekozen voor een shared space principe, met menging van verkeersdeelnemers. Ook is ruimte gereserveerd voor het houden van evenementen als de markt en kermis, en wordt ruimte gemaakt voor een natuurlijk verloop van de Weerseler beek.
In de openbare ruimte wordt een tegenwicht gegeven aan de sobere bebouwingsopzet, onder andere door het gebruik van frivool straatmeubilair. De materialisatie zal bestaan uit baksteen, natuursteen en (giet-) ijzeren meubilair.

Betrokken disciplines

Ontwerp stedenbouw en inrichting openbare ruimte