Zoeken
#{_Lt}#{ImageTag} class="listItem-img listItem-img_autocomplete" src="#{ImageSrc}" alt="#{ImageAlt}" width="#{ImageWidth}" height="#{ImageHeight}" /#{_Gt}
#{Category}

#{Title}

#{Copy}

Lees meer over #{Title}

Zaandam, Kleurenbuurt

Feiten

Locatie Opdrachtgever Omvang plangebied Afgerond
Zaandam Zaanse Kracht (ZVH en gemeente Zaanstad) 29 hectare Ontwerp 2007-2013, Realisatie vanaf 2010

Project details

De Kleurenbuurt ligt dicht bij het centrum van Zaandam tussen de Gouw en het Darwinpark. Tevens zijn er een aantal grootschalige voorzieningen gevestigd, zoals een sporthal, zwembad, AH XL en een bibliotheek. Hierdoor heeft de Kleurenbuurt naast de ligging in een groene omgeving ook stedelijke kwaliteiten. De buurt is in de jaren zestig gebouwd. Lage eengezinswoningen staan direct naast enorme flatgebouwen. De voorzieningen zijn in lage dozen ondergebracht.

Daarnaast zijn de doorgaande routes heel breed uitgevoerd waardoor het fysieke centrum van de Kleurenbuurt meer op een bedrijventerrein lijkt dan op een stedelijke woonbuurt. Juist deze ruime opzet biedt ruimte voor verdichting. De huidige ruimtelijke structuur van de Kleurenbuurt vormt de basis voor het nieuwe raamwerk van de openbare ruimte. Op deze manier kunnen de bouwvelden onafhankelijk van elkaar gepland en gerealiseerd worden. De bestaande structuur wordt op strategische plekken aangescherpt en versmald. Zo ontstaat een heldere structuur met duidelijke straten en pleinen.

Door langs de Gouw een weg op te heffen ontstaat een park voor de Kleurenbuurt. Groene vingers tussen de blokken aan de Gouw leggen op strategische plekken een relatie tussen het park en de nieuwe pleintjes bij de voorzieningen. Daarnaast verbindt een groenstrook met een waterpartij het park met de Weer en het Darwinpark. De voorzieningen worden in het centrum geconcentreerd. Door de mix van wonen met de voorzieningen en een voor verblijf ingerichte openbare ruimte ontstaat een gezellig en actief centrumgebied. Een autovrij winkelstraatje en brede trottoirs in de boog verbinden alle voorzieningen onderling. Door het huidige profiel van de Vermiljoenweg – de centrale ontsluitingsweg – te versmallen, ontstaat ruimte voor statige bouwblokken en de inrichting van een stedelijke boulevard in het centrum.

Betrokken disciplines

Stedenbouwkundig ontwerp, Beeldkwaliteitplan