Zoeken
#{_Lt}#{ImageTag} class="listItem-img listItem-img_autocomplete" src="#{ImageSrc}" alt="#{ImageAlt}" width="#{ImageWidth}" height="#{ImageHeight}" /#{_Gt}
#{Category}

#{Title}

#{Copy}

Lees meer over #{Title}

Zutphen, Lunettetuin

Feiten

Locatie Opdrachtgever Omvang plangebied Afgerond
Zutphen Gemeente Zutphen en Woonbedrijf Ieder1 Circa 4,5 hectare, circa 150 woningen Ontwerp 2007, Realisatie start bouw onbekend

Project details

In navolging van het opstellen van een Stedenbouwkundige Visie voor de wijk Waterkwartier in Zutphen is BDP. geselecteerd om het eerste project uit de Visie verder uit te werken. Voor het sportterrein van de voormalige Jeugdgevangenis is een Stedenbouwkundig Plan gemaakt dat voorziet in de realisatie van een hele nieuwe woonbuurt. De ruimtelijke opzet van het plan is gebaseerd op het aangaan van een sterke relatie met de groenelementen die deze locatie kenmerken: de monumentale bomenrij langs de Thorbeckesingel, het nieuwe Lunettepark en de wadi’s die op het terrein zelf moeten komen. Door de oriëntatie op de kwalitatieve hoogwaardige randen zijn delen van het plan sterk naar buiten gericht waardoor er in het midden van het gebied juist een contrasterende besloten, attractieve woonsfeer ontstaat rondom een plantsoen. Alle woningen zijn hiermee in een groene setting geplaatst wat Lunettetuin tot een unieke woonomgeving in de wijk Waterkwartier maakt. Het plan Lunettetuin bestaat uit twee delen: het Carré en de Scheg. Het Carré vormt een continue, stevige rand zodat er een duidelijke begrenzing ontstaat met de groene omgeving. Binnen in het Carré ontstaat een woongebied met een attractieve sfeer; kleinschalig, autovrij en gericht op de wadi. De Scheg bestaat uit een compositie van grondgebonden woningen appartementen die samen als één object in het Lunettepark liggen. Deze woningen ontlenen dan ook maximale kwaliteit aan hun directe relatie met het buurtpark.

Betrokken disciplines

Visie Waterkwartier, Masterplan, Beeldkwaliteit, Supervisie