Zoeken
#{_Lt}#{ImageTag} class="listItem-img listItem-img_autocomplete" src="#{ImageSrc}" alt="#{ImageAlt}" width="#{ImageWidth}" height="#{ImageHeight}" /#{_Gt}
#{Category}

#{Title}

#{Copy}

Lees meer over #{Title}

Zutphen, Waterkwartier

Feiten

Locatie Opdrachtgever Omvang plangebied Afgerond
Zutphen Gemeente Zutphen i.s.m. Woonbedrijf Ieder1 Circa 100 hectare Ontwerp 2006-2007, Realisatie 2008-heden

Project details

De wijk Waterkwartier ligt ten oosten van het historisch centrum van Zutphen. De wijk bevindt zich grotendeels op loop- en fietsafstand van de voorzieningen in het centrum. Dit geeft Waterkwartier een verbindende rol tussen het centrum en de andere woonwijken ten oosten van Zutphen. Als ‘poort tot Zutphen’ zullen de bestaande, en wellicht nieuwe, verbindingen over de singel en de entreepunten tot Waterwijk op een representatieve en beeldvormende wijze vormgegeven moeten worden.

Zutphen staat bekend als de ‘torenstad’. Vanuit de gehele wijk Waterkwartier is een groot aantal torens van de binnenstad zichtbaar. Door deze visuele relaties te waarborgen en te accentueren wordt Waterkwartier ook een onderdeel van de ‘torenstad’.

De naam van de wijk Waterkwartier duidt op een relatie met water en alhoewel er water aanwezig is rondom de wijk, is er in de woonwijk zelf vrijwel geen water zichtbaar. Binnen het kader van deze herstructureringsopdracht wordt onderzocht op welke wijze nieuw oppervlaktewater geïntroduceerd kan worden - niet alleen om bij te dragen aan versterking van de identiteit van de wijk maar ook om te dienen als structurerend element voor de gehele wijk.

Na een uitvoerige analyse van de bestaande situatie en workshops met bewoners is gestart met de vertaling van de doelstellingen tot een stedenbouwkundige visie welke tevens als toetsingskader zal dienen voor toekomstige ontwikkelingen en initiatieven.

Betrokken disciplines

Stedenbouwkundige visie, uitwerking verschillende deelgebieden