Zoeken
#{_Lt}#{ImageTag} class="listItem-img listItem-img_autocomplete" src="#{ImageSrc}" alt="#{ImageAlt}" width="#{ImageWidth}" height="#{ImageHeight}" /#{_Gt}
#{Category}

#{Title}

#{Copy}

Lees meer over #{Title}

Suzhou, China

Feiten

Locatie Opdrachtgever Afgerond
China, Suxhou Suzhou Wuzhong Economic Development District Construction Department 2011 Masterplan

Project details

Het masterplan kent een hoge, stedelijke dichtheid met een functiemenging van retail en huisvesting, tezamen met hoogbouw met kantoorfunctie en commerciële plinten. Gelegen op een interregionaal knoop- en toegangspunt, richt het project zich op het versterken van de ontsluiting op verschillende schaalniveaus en het creëren van een eigen identiteit voor het in ontwikkeling zijde, opkomende woongebied.

De ontwikkeling behelst 3000 woningen, 135.000 vierkante meter kantooroppervlak, twee 220-kamer hotels en een multi-verdieping shop- en vrijetijdscentrum inclusief een ondergrondse parkeergarage, op een footprint van 22 hectare.

In het hart van het plan ligt een ecologisch park, dat een verbinding vormt met de waterkant en onderdeel is van de verweving van landschap, water en infrastructuur.

“Een nieuwe toegangspoort voor één van ’s lands grootste toeristische bestemmingen.”

Samenvatting

Creëren van een identiteit voor een opkomende woonwijk

Het bieden van een mix van toepassingen en openbare ruimtes als aanvulling op het woonprogramma

Resultaat

Een nieuwe gateway voor een van de grootste toeristische bestemmingen

Een goed evenwicht tussen respect voor en het behoud van oude activa, en de oprichting van het nieuw stedelijke rijk

Betrokken disciplines

Supervisie, Architectuur