Zoeken
#{_Lt}#{ImageTag} class="listItem-img listItem-img_autocomplete" src="#{ImageSrc}" alt="#{ImageAlt}" width="#{ImageWidth}" height="#{ImageHeight}" /#{_Gt}
#{Category}

#{Title}

#{Copy}

Lees meer over #{Title}

Utrecht, Hoge Weide, Inrichting openbare ruimte

Feiten

Locatie Opdrachtgever Omvang plangebied Afgerond
Leidsche Rijn, Utrecht Bureau NegenTien Ca 30 hectare, circa 1100 woningen, school, grote speeltuin en diverse voorzieningen Ontwerp 2010-2014, Realisatie 2010-heden

Project details

INLEIDING

Leidsche Rijn is een Vinex-locatie waar 100.000 mensen wonen. Leidsche Rijn is sinds 2006 de grootste nieuwbouw- en Vinex-locatie van Nederland. Het gehele project, inclusief de nieuwbouwlocaties die onder de wijk Vleuten-De Meern vallen, heeft een oppervlakte van ± 2500 hectare. Hogeweide is een van de latere wijken die is ontwikkeld binnen Leidsche Rijn. De wijk ligt dichtbij het centrum van en naar Leidsche Rijn en ligt aan de Stadsbaan naast park De Hoge Weide. De Stadsbaan is de oostelijke ontsluitingsweg van Leidsche Rijn centrum en ligt op de landtunnel van de A2. Ter plaatse van Hogeweide en Leidsche Rijn centrum is de A2 overkapt. Bovenop de overkapping zijn wegen, parkstrook en bebouwing aangebracht, waardoor Leidsche Rijn doorloopt over de A2 tot aan het Amsterdam-Rijnkanaal.

 

PLANCONCEPT

BDP werkt sinds 2007 aan het stedebouwkundig plan voor Hogeweide. Het stedebouwkundig concept is gebaseerd op de volgende principes:

 1. In de wijk wordt het hoogteverschil, ontstaan door de landtunnel van de A2, van 6 meter zichtbaar opgelost
 2. Bestaande waarden zoals het Hogeweide lint, met Rijksmonumentale boerderij de Hoef en de Rijnkennemerlaan vormen de beeldbepalende karakteristieken van het oude maaiveld
 3. De flanken van de wijk lopen langzaam op en hebben een stedelijk van karakter
 4. Het centrale gedeelte in de wijk vormt een hoefvormig vlak erf, met een dorps karakter

 

OPENBARE RUIMTE

De basis van de inrichting van de openbare ruimte ligt in de Atlas voor de openbare ruimte van Leidsche Rijn. In deze Atlas zijn basisprincipes en materiaalkeuzes vastgelegd die voor heel Leidsche Rijn gelden. Vanuit de context dragen de volgende elementen de structuur van de wijk:

 • De Vallei: een hoefijzer-vormige structuur waarin de boerderij de Hoef en het oude lint de Hogeweide zijn opgenomen
 • De 3e Oosterparklaan welke de 3 buurten met elkaar koppelt en aansluit op de aangrenzende wijk Parkwijk
 • De 2 buurtjes, De Driesprong en Voornse Poort, die aan de flanken liggen en een kenmerkend oplopent maaiveld hebben richting de Stadsbaan. Deze buurtjes hebben een stedelijk karakter met rechte lijnen
 • Het laag gelegen buurtje Hogeweidekwartier heeft een meer verspringend karakter met woningen, bomen en vrije kavels
 • De Stadsbaan die als parkway is beplant met 3 rijen platanen aan de kant van Hogeweide en op de grens met de Vallei een rij van geschakelde bijzondere woningen heeft

 

OPLOPENDE BUURTEN: DE DRIESPRONG EN VOORNSE POORT

De straatprofielen en materiaalkeuzes zijn aangepast op de deelgebieden in de wijk. Zo hebben de woonstraten in de oplopende flanken bomen en straatverlichting aan 1 zijde en allemaal een privé stoepzone langs het trottoir. In deze straten zijn de hoogteverschillen zichtbaar bij de entrees van de woningen met duidelijke hoogteverschillen tussen de blokken aan weerszijden van het straatprofiel. De straten zijn hier grijzig van karakter. In 2 straten zijn forse formele boomstructuren aangebracht die de verbindingen vormen van buiten de wijk naar de Vallei. De speeltuinen in de buurten hebben een betonnen zitrand dat past bij het stedelijke karakter van deze buurten. De zitranden markeren door hun horizontale plaatsing het verloop van het maaiveld. De inrichting van de speelplekken wordt mede door middel van buurtparticipatie bepaald indien er voldoende bewoners rondom gevestigd zijn.

 

VLAKKE BUURT: HOGEWEIDE KWARTIER

In dit deel van de wijk verspringen de bomen en straatverlichting in de straten ten opzichte van elkaar, net zoals de rooilijnen van de blokken. De blokken hebben een groene (kleine) voortuin wat de buurt een groen karakter geeft. Dit levert een fraai contrast op met de oplopende flanken (De Driesprong en Voornse Poort). De rijbanen zijn hier anders van kleur en sluiten aan bij de kleuren van de gevels. Hier waren de rijbanen voorzien van betonstraatstenen volgens de Atlas openbare ruimte voor Leidsche Rijn. Voor de bouw van de blokken zijn de bouwwegen aangelegd in asfalt. Vanuit het oogpunt van duurzaamheid is er voor gekozen om dit bestaande asfalt te laten liggen en er een gekleurde deklaag overeen te leggen van roodbruin asfalt. Hiermee is het verschil tussen de buurten extra leesbaar en zijn de straten te gebruiken om te skaten e.d. De speelplekken hebben hier een groen karakter door een haag van haagbeuk rondom de speelplekken. De inrichting van de speelplekken wordt mede door middel van buurtparticipatie bepaald indien er voldoende bewoners rondom gevestigd zijn.

 

DE VALLEI

De Vallei is de samenbindende groene ontmoetingsruimte voor de wijk. Deze koppelt de bijzondere groene plekken rondom de wijk, park de Hogeweide en het Willem-Alexanderpark, aan elkaar. De Vallei bestaat uit 3 groene delen met een eigen karakteristiek:

 1. Het oude lint Hogeweide
 2. Het erf van monumentale de boerderij de Hoef
 3. De getrapte groene kering met schanskorfelementen

Binnen deze karakteristieken zijn een aantal overeenkomende keuzes gemaakt om een sterk herkenbare samenhangende ruimte te maken met een parkachtig karakter. Zo worden bestaande bomen zoveel mogelijk behouden, is de basiskwaliteit gras met onderling versprongen geplaatste bomen, zijn de parkpaden van asfalt met parelgrind ingewalst en zijn alle getrapte toegangen bijzonder van kwaliteit. Kerende hoogteverschillen worden samenhangend opgelost door deze als schanskorven, gevuld met Grauwacke, uit te voeren.

Het oude lint Hogeweide bestond oorspronkelijk uit een lint met aan weerszijden iepen en sloten. In de loop van de tijd zijn de iepen ziek geworden en is het lint herplant met knotwilgen aan weerszijden. Het landelijk lint krijgt een nieuwe jas en vormt de ruggengraat van verbindingen in de Vallei. Het lint is extra gemarkeerd door een reeks bruggen. De parkachtige bruggen zijn licht van kleur en hebben een modulair hekwerk dat verwijst naar de gevel van de boerderij.

De boerderij vormt een belangrijke schakel in de wijk. De functies in de boerderij zijn ondergebracht bij een stichting. In de boerderij bevinden zich maatschappelijke functies zoals: een kerk, uitvaartcentrum, een kinderdagverblijf en dagbesteding. Het erf van de boerderij heeft een openbaar karakter en gaat over in de Vallei.

Vanaf de hoog gelegen stadsbaan Stadsbaan is er een riante groene trap met speelelementen en een hellingbaan welke de toegang vormt tot het erf van de boerderij. De boerderij bevindt zich op het oorspronkelijk, 6 meter lager gelegen, maaiveld. Hier is het hoogteverschil het meest zichtbaar. Onder aan de trap komt een waterspeelplaats waar kinderen interactief met water kunnen spelen en het waterverloop kunnen sturen. Objecten in deze waterspeelplaats verwijzen naar het agrarische leven op de boerderij. Onderzocht wordt hoe het geïnfiltreerde water van de Stadsbaan zichtbaar kan worden afgevoerd, over de watertrap richting de sloten van de Hogeweide. De ‘achterzijde’ van het erf gaat over in de centrale speeltuin. Deze speeltuin wordt ontwikkeld in overleg met de nieuwe bewoners en zal deels beheerd worden vanuit de boerderijgebruikers. De boerderij vormt het bruisende hart van de wijk.

Aan de noordzijde van de Vallei overbrugt een getrapte groene kering het hoogteverschil tussen het oude en nieuwe maaiveld. De kering stapelt zich trapsgewijs op. Verspreid staande bomen in het talud worden vastgehouden door terrassen van schanskorven. Scharrelpaden lopen via groene trappen, beplant met siergrassen en heesters, tussen de bouwblokken door. Ter hoogte van de Karamelweg ligt de andere groene trap met hellingbaan. Deze trap is ingevuld met grote bomen, heesters en siergrassen, wandelend de trap af richting het park. Verticaal getrapte wanden van schanskorven accentueren het hoogteverschil.

Hogeweide is een wijk waar de hoogte te beleven is!

Betrokken disciplines

Utrecht-Hoge Weide OR