Zoeken
#{_Lt}#{ImageTag} class="listItem-img listItem-img_autocomplete" src="#{ImageSrc}" alt="#{ImageAlt}" width="#{ImageWidth}" height="#{ImageHeight}" /#{_Gt}
#{Category}

#{Title}

#{Copy}

Lees meer over #{Title}

York, Castle Gateway Masterplan (UK)

Feiten

Locatie Opdrachtgever Omvang plangebied Afgerond
York City of York Council 21 ha ontwerp 2017/2018

Project details

Het Castle Gateway masterplan behelst een hernieuwde, hoogwaardige openbare ruimte rondom de historische ‘Clifford’s Tower’, tezamen met wandelpaden langs de rivieroever en een voetgangers-/fietsbrug over de rivier. Nieuwe woningen en faciliteiten voor waterrecreatie zullen het ‘Foss Basin’ transformeren en tegelijkertijd zal Piccadilly Street worden gerevitaliseerd tot een voetganger-vriendelijke straat met appartementen bovenop clusters voor zelfstandig ondernemers en lokale bedrijven.

Door in het ambitieuze masterplan parkeerplaatsen te herpositioneren, claimt BDP ’s strategie de openbare ruimte voor cultureel en publiek gebruik. BDP Rotterdam heeft het Nederlandse perspectief ingebracht; het intensiveren van de relatie met het water. Een nieuwe inrichting van de openbare ruimte verkent de recreatieve waarden van het knooppunt van de rivieren, waar het de bezoeker kennis laat maken met de historische waterkering.

Samenwerking met verschillende partijen - waaronder ‘City of York Council’ (Gemeenteraad York), bewoners, ‘Historic England’ en het Engelse milieuagentschap - heeft inzicht gegeven in interesses, de manier van kijken, de historie en erfgoed van de locatie, en de technische en ecologische haalbaarheid van het project. Ian Gillies, voorzitter van de ‘City of York Council’, zei: “Ik ben verheugd om dit masterplan, dat haalbaar is en tegelijkertijd aan de wensen van de bewoners voldoet en het gebied haar erfgoed respecteert, te onthullen. In het hart ligt één van onze historisch meest waardevolle locaties, welke - voor het eerst in decennia - de autovrije inrichting krijgt die het verdient.

De hoogwaardige publieke ruimte eromheen zal de toon zetten voor de totale transformatie van dit deel van York.”

Betrokken disciplines

masterplan, landschapsarchitectuur, inrichting openbare ruimte