Zoeken
#{_Lt}#{ImageTag} class="listItem-img listItem-img_autocomplete" src="#{ImageSrc}" alt="#{ImageAlt}" width="#{ImageWidth}" height="#{ImageHeight}" /#{_Gt}
#{Category}

#{Title}

#{Copy}

Lees meer over #{Title}

Internationaal

 

Informatie

Naast opdrachten in Nederland, werkt BDP ook aan diverse opdrachten in het buitenland. Deze opdrachten kunnen volledig vanuit onze studio in Nederland of in samenwerking met een van de lokale BDP studio’s in India, Shanghai, Abu Dhabi, Londen of Dublin worden ontworpen. Met de lokale kennis van onze buitenlandse collega’s kunnen wij goed inspelen op de vragen vanuit de markt en de locale omstandigheden.

Ook bij onze internationale opdrachten wordt de plek als uitgangspunt genomen. Vanuit de specifieke omstandigheden van de plek en het gevraagde programma wordt gezocht naar een helder concept. Centraal in dit concept staat wat later de ziel van de plek zal worden. Wanneer al in de conceptfase een heldere structuur en (beoogde) identiteit van het gebied zijn bepaald, heeft dit aanzienlijk effect op de flexibiliteit en continuïteit in vervolgfasen in het proces. Het concept geeft grip op de essentie van het plan en zorgt voor een gemeenschappelijk referentiekader. Hierdoor blijft het plan voldoende flexibel voor toekomstige ontwikkelingen. Dit is zeker ook van belang bij de internationale opdrachten, omdat het planproces daar niet altijd een vast stramien volgt.

Onze gerealiseerde projecten in India laten zien dat wij in staat zijn om goed om te gaan met dit onzekere ontwikkelingsproces en dat de beoogde identiteit en kwaliteit ook daadwerkelijk gerealiseerd wordt.

Internationaal Projecten

Gerelateerd

Laden meer items ...
Alle items geladen