Zoeken
#{_Lt}#{ImageTag} class="listItem-img listItem-img_autocomplete" src="#{ImageSrc}" alt="#{ImageAlt}" width="#{ImageWidth}" height="#{ImageHeight}" /#{_Gt}
#{Category}

#{Title}

#{Copy}

Lees meer over #{Title}

Recreatiegebieden

 

Informatie

De recreatieve kwaliteit van een gebied heeft niet alleen te maken met de gebruikswaarde (wat kan je er doen), maar vooral ook met de belevingswaarde (de zintuiglijke waarneming). Daarnaast zijn de bereikbaarheid / nabijheid en de toegankelijkheid van invloed. Tenslotte is in vrijwel alle gevallen de economische component een van belang: een gebied dient immers op een financieel verantwoorde wijze gerealiseerd en beheerd kunnen worden. Hiervoor is veelal naast de landschappelijke / recreatieve functie tevens een andere functie gevraagd als onderdeel van de plannen. 

Bij elk van de projecten in deze categorie is de landschappelijke / recreatieve component richtinggevend geweest bij de uitwerking van het plan. Daarnaast is vanuit het oogpunt van financiële haalbaarheid, recreatieve aantrekkelijkheid of gewenste functiemenging in alle projecten sprake van een gemengde doelstelling (groen en ‘rood’).
De uitdaging ligt daarbij in het formuleren en uitwerken van een ruimtelijk concept waarin de verschillende planonderdelen elkaar versterken.

Recreatiegebieden Projecten

Gerelateerd