Zoeken
#{_Lt}#{ImageTag} class="listItem-img listItem-img_autocomplete" src="#{ImageSrc}" alt="#{ImageAlt}" width="#{ImageWidth}" height="#{ImageHeight}" /#{_Gt}
#{Category}

#{Title}

#{Copy}

Lees meer over #{Title}

Werklocaties

 

Informatie

We zitten in Nederland met een enorme erfenis aan verouderde bedrijventerreinen, die hard aan een opknapbeurt toe zijn.
Naast een visie op de verouderde terreinen (hoe kunnen deze terreinen getransformeerd worden tot representatieve, duurzame locaties) is het van belang om een visie te hebben op de ontwikkeling van de nieuwe bedrijfslocaties om te voorkomen dat deze over een aantal jaar ook kampen met leegstand en verpaupering.

Er liggen in Nederland heel wat bedrijventerreinen die nauwelijks relatie met hun omgeving lijken te hebben, afgezien van een nauwe band met de snelweg via reclame-uitingen. Ze zouden overal kunnen liggen. Ons streven is om de specifieke kwaliteiten van de locatie juist zoveel mogelijk te benutten.

Omdat de ontwikkeling van een nieuw bedrijfspark vaak een lange doorlooptijd heeft, spelen flexibiliteit en faseerbaarheid een belangrijke rol. Belangrijk is dat er voldoende ruimte en vrijheid wordt gegeven in de verschillende stadia van het ontwerpproces. Door de gebieden geschikt te maken voor verschillende functies wordt naast de bruikbaarheid tevens de veerkracht van de locatie verhoogd. Zo kan er worden ingespeeld op de door de tijd veranderende vraag van de markt.

Een flexibele verkaveling kan functioneren binnen een robuuste (landschappelijke) structuur van bijvoorbeeld waterpartijen en beplanting. Omdat de economie, de vraag en de stedenbouwkundige inzichten in de loop der jaren kunnen veranderen, wordt er binnen deze robuuste structuur voldoende ruimte gegeven voor toekomstige ontwikkelingen

Werklocaties Projecten

Gerelateerd

Laden meer items ...
Alle items geladen