Zoeken
#{_Lt}#{ImageTag} class="listItem-img listItem-img_autocomplete" src="#{ImageSrc}" alt="#{ImageAlt}" width="#{ImageWidth}" height="#{ImageHeight}" /#{_Gt}
#{Category}

#{Title}

#{Copy}

Lees meer over #{Title}

BDP

BDP is een multidisciplinair ontwerpbureau dat al meer dan 20 jaar zijn sporen verdiend heeft in en vanuit Nederland.

BDP
Conradstraat 38 D6.126
3013 AP Rotterdam
Netherlands
T +31 [0]1074 70062
E rotterdam@bdp.com

Informatie

Sinds 2008 is het bureau onderdeel van BDP – het grootste interdisciplinaire ontwerpbureau in europa. BDP is actief in vrijwel alle ontwerpdisciplines en loopt voorop met het ontwerpen van gebouwen voor gezondheidszorg, onderwijs, retail, sport en wonen.

BDP heeft een zeer gevarieerd opdrachtenpakket waarbij afhankelijk van de gewenste sfeer wordt gezocht naar de middelen die daarbij aansluiten. Hierbij worden de ontwerpteams aangemoedigd om buiten de vaste kaders te denken. Door de multidisciplinaire bezetting van het bureau en de duidelijke visie is BDP veelal bij een project betrokken vanaf de eerste schetsen tot realisatie.

Wij hebben een duidelijke visie als het gaat om stedenbouwkundige en landschappelijke opgaven, ruimtelijke inrichting en architectuur. Hierbij wordt steeds de plek als uitgangspunt genomen, met de specifieke eigenschappen, verbanden en historie die daarbij horen.

Beginpunt bij iedere opgave is daarom een analyse van de locatie, met knelpunten en (potentiële) kwaliteiten, zowel van het plangebied als de grotere context. Vanuit de specifieke omstandigheden van de plek en het gevraagde programma wordt gezocht naar een helder concept en bij grote projecten tevens naar een plan van aanpak. Centraal in dit concept staat wat later de ziel van de plek zal worden.

Door de plek als inspiratie te gebruiken en de beoogde sfeer (identiteit) als richtinggevend ontwerpmiddel in te zetten, ontstaan plekken die zich in kwaliteit en identiteit onderscheiden. Geen pasklare oplossingen, maar maatwerk, waardoor er veel meer variatie ontstaat en ook de gebruikers zich weer kunnen identificeren met de plek.

Goede communicatie is essentieel in ieder project, maar zeker bij grote / complexe projecten met een lange doorlooptijd en meerdere betrokken partijen. Communicatie vindt plaats op diverse manieren. Vergaderingen, presentaties, tekeningen en een maquette dragen allemaal bij aan een goede communicatie en een effectief proces.

Ook de wijze waarop externe betrokkenen geïnformeerd worden over de voortgang en de diverse producten waarin het ontwerp wordt vastgelegd zijn van grote invloed op het draagvlak voor de plannen en de continuïteit van het proces.

Bij diverse projecten hebben wij goede ervaringen met het werken met een klankbordgroep. Door een goede communicatie met een klankbordgroep kan toegewerkt worden naar een breed draagvlak voor de plannen. Bij gemeentelijke veranderingen kunnen dergelijke projecten bovendien gecontinueerd worden door het brede draagvlak.

Netherlands Projecten

Team

Gerelateerd

Laden meer items ...
Alle items geladen