Zoeken
#{_Lt}#{ImageTag} class="listItem-img listItem-img_autocomplete" src="#{ImageSrc}" alt="#{ImageAlt}" width="#{ImageWidth}" height="#{ImageHeight}" /#{_Gt}
#{Category}

#{Title}

#{Copy}

Lees meer over #{Title}

Een weerspiegeling van 20 jaar Khandekar

Datum: 01-08-2008

In 2008 vierden wij ons 20 jarig bestaan; sinds de start vanaf een zolderkamer in Alphen a/d Rijn is het bureau uitgegroeid tot een bureau van circa 25 professionals met projecten in binnen- en buitenland.

Tevens hebben wij gezocht naar een goede partner, vanuit de ambitie om ons opdrachtenpakket verder uit te breiden en vorm te geven aan de toename van internationale projecten. Daardoor is Khandekar medio 2008 onderdeel geworden van het Engelse BDP, het grootste interdisciplinaire ontwerpbureau in Europa.

Ter ere van deze beide gebeurtenissen hebben wij een boek samengesteld, waarin enkele van onze projecten nader belicht worden. Hierin zijn tevens uitspraken opgenomen van opdrachtgevers en architecten die betrokken waren bij verschillende van deze projecten.

Het boek geeft een beeld van de breedte van het zeer gevarieerde opdrachtenpakket, waarbij zowel gerealiseerde projecten als projecten in ontwerpstadium zijn opgenomen. Hiermee wordt alvast een idee gegeven van de plannen die naar verwachting de komende jaren gerealiseerd zullen worden.

2008-08-01-jubileumboek.jpg