Zoeken
#{_Lt}#{ImageTag} class="listItem-img listItem-img_autocomplete" src="#{ImageSrc}" alt="#{ImageAlt}" width="#{ImageWidth}" height="#{ImageHeight}" /#{_Gt}
#{Category}

#{Title}

#{Copy}

Lees meer over #{Title}

Landbouwschool Larenstein, Deventer

Op een voorname plek in de stad gelegen staat het monumentale pand van de Landbouwschool al een aantal jaren leeg. In opdracht van Ter Steege hebben wij een plan ontwikkeld dat aansluit bij het unieke karakter van de locatie. Bestaande bouw en nieuwbouw vormen een carree. Het binnengebied wordt een gezamenlijke tuin in aanleuning aan de proeftuinen van de Landbouwschool van vroeger. Fruitbomen, moestuinen, kassen – dat zijn elementen die een herintrede doen bij de transformatie van Larenstein tot een aantrekkelijke en bijzondere woonlocatie.

Larenstein-Deventer-News-image.gif