Zoeken
#{_Lt}#{ImageTag} class="listItem-img listItem-img_autocomplete" src="#{ImageSrc}" alt="#{ImageAlt}" width="#{ImageWidth}" height="#{ImageHeight}" /#{_Gt}
#{Category}

#{Title}

#{Copy}

Lees meer over #{Title}

Schiphol Logistics Park in beweging

Schiphol Logistics Park is volop in beweging! Het door BDP Khandekar gemaakte beeldkwaliteitplan en het op ons stedenbouwkundig plan gebaseerde bestemmingsplan, zijn recent onherroepelijk vastgesteld. Op Schiphol Logistics Park Oost wordt ondertussen hard gebouwd aan een nieuw datacenter voor Interxion.

Zie https://vimeo.com/165841773 voor een filmpje van de bouw.

Over SLP West is recent een artikel verschenen in Logistiek Vastgoed.

Zie http://www.schiphollogisticspark.nl/wp-content/uploads/2016/05/Logistiek-Vastgoed-Nederland-2016-SLP.pdf

Voor de publicatie.

SLP-News-image.gif