Zoeken
#{_Lt}#{ImageTag} class="listItem-img listItem-img_autocomplete" src="#{ImageSrc}" alt="#{ImageAlt}" width="#{ImageWidth}" height="#{ImageHeight}" /#{_Gt}
#{Category}

#{Title}

#{Copy}

Lees meer over #{Title}

BDP Brochure Life + Art + Light + Soul = Place

De leefbaarheid van steden hangt steeds meer af van de kwaliteit van de openbare ruimte. Hoogwaardig ingerichte openbare ruimtes zijn zelden het werk van een persoon of organisatie, maar vaak het resultaat van de samenwerking tussen verschillende partijen.

Door samen met opdrachtgevers, bewoners, ondernemers, kunstenaars en andere belanghebbenden passende concepten te ontwikkelen en maatwerk te leveren, worden aantrekkelijke plekken in stedelijke gebieden ontworpen.

In dit proces stelt BDP de belangen van de gemeenschap centraal. Met dat in het achterhoofd worden aantrekkelijke en tot de verbeelding sprekende openbare ruimtes ontworpen. BDP heeft het voorrecht samen te werken met opdrachtgevers uit de publieke en private sector die de kwaliteit van goed ontworpen stedelijke ruimtes op waarde schatten.

Brochure-News-image.gif