Zoeken
#{_Lt}#{ImageTag} class="listItem-img listItem-img_autocomplete" src="#{ImageSrc}" alt="#{ImageAlt}" width="#{ImageWidth}" height="#{ImageHeight}" /#{_Gt}
#{CategoryPrefix}#{Category}

#{Title}

#{Author}

#{Copy}

Lees meer over #{Title}

Hoogste punt entreegebouw Vogelenzang

01 Hoogste punt Rhenen.jpg

Op 7 maart 2022 werd het hoogste punt bereikt van het entreegebouw in de wijk Vogelenzang in Rhenen. Het entreegebouw is het sluitstuk van de totale gebiedsontwikkeling die hier door Van Wijnen en BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling in de afgelopen 15 jaar gerealiseerd werd. Met een prachtig uitzicht over de rivier wordt met de bouw van de 42 sociale huurappartementen het laatste stukje van een inclusieve stadswijk gerealiseerd.

BDP maakte het stedenbouwkundig plan, het landschapsontwerp, de inrichting van de openbare ruimte, het beplantingsplan en het beeldkwaliteitsplan voor deze klimaatadaptieve en natuurinclusieve woonwijk.

01 Rhenen, Vogelenzang, vogelvlucht_1600x900.jpg

Gelegen aan de voet van de steile beboste hellingen van de uitlopers van de Utrechtse Heuvelrug heeft de voormalige zandgroeve en industrieel gebied Vogelenzang een bijzondere schoonheid. Decennia van zandwinning heeft het heuvelachtige landschap verwoest, maar heeft ook geleid tot het ontstaan van een grote plas.

Om het gebied weer te verbinden met haar omgeving introduceerden wij terrassen in het landschap met een geleidelijke overgang vanaf de noordwestkant van de wijk richting de plas en de waterbergende groenzone aan de zuidkant van het plan. De grondgebonden woningen op deze terrassen hebben zo uitzicht op de Nederrijn, de plas en de heuvels.

Een zorgvuldig uitgedacht systeem van open goten leidt het water van het hoogste punt naar het centrale groengebied, waar het langzaam infiltreert en speciale planten fungeren als natuurlijk waterzuiveringsfilter. Deze groenzone is de ontmoetingplek voor de buurt. Hier kan worden gewandeld en gespeeld in de natuurspeeltuin.

In ons beeldkwaliteitplan legden wij de spelregels voor zowel de architectuur als de inrichting van de openbare ruimte vast. Een kleurenpalet van zachte, natuurlijke materialen en een goede planbegeleiding van de architecten zorgt ervoor dat de wijk zich als een harmonieus geheel in de groene, natuurlijke omgeving voegt.

Vogelenzang vormt een sleutelproject in het ambitieuze plan om de Nationale Parken Hoge Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug ecologisch te verbinden. Het gebied maakt deel uit van de provinciale groene hoofdstructuur en de oevers van de Nederrijn zijn geschikt gemaakt als passage voor edelherten. Gezien de hoge ecologische waarde van het meer en de steil beboste hellingen is slechts een derde van de locatie gebruikt voor woningbouw. De bestaande flora en fauna van het resterende terrein wordt gehandhaafd als leefgebied voor de edelherten.

04 Rhenen, Vogelenzang_IMG_1117_1600x900.jpg
01 Rhenen, Vogelenzang_IMG_1141_1600x900.jpg
10 Rhenen, Vogelenzang_IMG_1119_1600x900.jpg