Zoeken
#{_Lt}#{ImageTag} class="listItem-img listItem-img_autocomplete" src="#{ImageSrc}" alt="#{ImageAlt}" width="#{ImageWidth}" height="#{ImageHeight}" /#{_Gt}
#{CategoryPrefix}#{Category}

#{Title}

#{Author}

#{Copy}

Lees meer over #{Title}

BDP ontwerpt een “huis in de polder” voor het Zuyderzee Lyceum in Lemmer

In nauwe samenwerking met VariO Onderwijsgroep, gemeente De Fryske Marren en LindHorst huisvestingsadviseurs, heeft BDP het nieuwe gebouw voor het Zuyderzee Lyceum in Lemmer ontworpen. Het bouwplan en de begroting zijn onlangs goedgekeurd door het college van burgemeester en wethouders. In de zomer van 2023 kan mogelijk al worden gestart met de bouw. De nieuwe school krijgt een oppervlakte van ongeveer 3.000 m2 en is geschikt voor 355 leerlingen.

Lemmer Zuyderzee Lyceum_1600x900_.jpg

Het Zuyderzee Lyceum maakt plek in de groene Lemster polders. Met een krachtig houten silhouet en een sterke verweving met het landschap vormt het “huis in de polder” een herkenbaar gebouw voor scholieren en docenten. Een gebouw dat voelt als een warm thuis. Een plek om te ontdekken wie je bent en wat je kunt: een plek om trots op te zijn!

De nieuwbouw van het Zuyderzee Lyceum heeft alles in zich wat een moderne onderwijsomgeving te bieden heeft. Het vormt een gezond en duurzaam schoolgebouw dat ruimte biedt voor thuisnabij-onderwijs op VMBO, HAVO en VWO niveau in een kleine en vertrouwde omgeving. Het gebouw is ontworpen rond een sociaal hart waar de leerlingen elkaar kunnen ontmoeten en een rustig hart waar de lokalen zich omheen vouwen. Om te voorzien in de behoefte van de school aan onderwijsruimten waar leerlijnen door elkaar kunnen lopen en grote en kleine groepen elkaar frequent afwisselen, creëerden wij een flexibele leeromgeving waarin klaslokalen, leernissen en leerpleinen met elkaar in verbinding staan en samen een dynamische mix van theorie- en praktijkonderwijs vormen.

Lemmer Zuyderzee Lyceum_1600x900_3.jpg

Een biobased gevel van gebrand hout vouwt zich als silhouet om de kappen van de verschillende “huizen” heen en refereert daarmee aan de zwarte houten schuren in de omgeving. Verticale vinnen van verduurzaamd naaldhout vormen een warm contrast met het donkere silhouet. Op de zonbelaste gevels weren zij het zonlicht op natuurlijke wijze en geven het gebouw ritmiek en identiteit. Zij bieden de scholieren privacy en beschutting en combineren dit met optimale daglichtcondities en een vrij uitzicht over de polder. Gebouwinstallaties zijn volledig geïntegreerd in kastenwanden, onder de trap en in het landschap. PV panelen op de zuidflanken van de kappen en een low-tech systeem voor spuiventilatie zorgen voor een uitgekiend en integraal ontworpen gebouw waarin duurzaamheid en circulariteit op vanzelfsprekende wijze het onderwijs versterken. Zo komen de houten kappen zowel binnen als buiten volledig tot hun recht als eyecatcher van de school. Dit silhouet herinner je je later als hét symbool voor jouw middelbare schooltijd!

Het interieur is licht en transparant met veel natuurlijke materialen. De expressieve houten kappen zijn ook in het interieur beleefbaar. Lichtstraten in de noordflank laten indirect daglicht langs de houten dakdozen tot diep in het het gebouw binnenstromen. Het interieur voelt daarmee warm en huiselijk aan. Ook de houten lockers, vitrines en zitnissen dragen hieraan bij. Via de vitrines is er vanuit de klaslokalen zicht op de leerpleinen en andersom. Zij maken het onderwijs zichtbaar en zo wordt de school een proeftuin van kennis, waarin scholieren hun successen kunnen delen, van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen inspireren. Op de plek waar de houten gevel zich opent, tonen de labs, ateliers en een echte kookstudio zich aan de buitenwereld en geven het onderwijs een gezicht. De koppeling van elk domein met één of meerdere buitenlokalen, die ruimte bieden voor onderzoek, experimenten en kunstworkshops in de open lucht, versterkt de verbinding met de omgeving en betrekt het polderlandschap actief bij het onderwijs.

Lemmer Zuyderzee Lyceum_1600x900_4.jpg
Lemmer Zuyderzee Lyceum_1600x900_5.jpg

Aan de noordzijde van het gebouw kijkt een atriumtrap uit over het groene schoolplein en de aangrenzende sportvelden. De trap is een ontmoetingsplek voor scholieren en verbindt de leerpleinen en entresols op de verdieping met korte looplijnen vanaf de entree. De aula staat in directe verbinding met het schoolplein. Hier worden de landschappelijke kwaliteiten van de polder optimaal benut en vormt de natuurlijke oever langs de poldersloot een relaxte plek om aan de waterkant te chillen, of om op hogere grond een balletje te trappen.

In het ontwerp is ruimte gelaten voor de scholieren om zelf een eigen invulling aan hun school te geven. Op het terrein en in het interieur zullen de leerlingen bijvoorbeeld zelf hun zitplekken ontwerpen en maken. In de moestuin worden de groenten verbouwd voor de leskeuken en de werkgroep ‘vieze handjes’ is nu al planten aan het kweken voor het groene schoolplein. Op deze manier maken leerlingen en docenten samen van het Zuyderzee Lyceum hun eigen thuis in de polder.

Lemmer Zuyderzee Lyceum_1600x900_2.jpg

Wethouder onderwijs Barbara Gardeniers: “Het is mooi dat we - door de handen ineen te slaan - zo’n mooi duurzaam en toekomstbestendig schoolgebouw kunnen realiseren voor scholieren en docenten dat volledig kan voldoen aan de onderwijskundige behoeften. Het ontwerp past daarbij ook nog eens goed in de omgeving.”

Dirk Speelman, voorzitter college van bestuur VariO onderwijsgroep: “Met een prachtig, licht en nieuw gebouw een mooie toekomst tegemoet op het Zuyderzee Lyceum!”

Miranda Hazelaar, locatiedirecteur Zuyderzee Lyceum Lemmer: “Thuisnabij onderwijs in een duurzaam gebouw, het voortgezet onderwijs is toekomstbestendig in Lemmer.”

Kerstin Tresselt, associate architect BDP: “Wij zijn enorm trots om samen met het Zuyderzee Lyceum en de VariO onderwijsgroep vorm te geven aan hun nieuwe “huis in de polder” , een inspirerende proeftuin voor het onderwijs en de samenleving, een warme thuisbasis  voor ontmoeting en verbinding voor leerlingen en docenten. Toegankelijk, duurzaam, circulair en helemaal verbonden met Lemmer en het prachtige Lemster polderlandschap!”

  • Opdrachtgever: VariO Onderwijsgroep
  • Projectmanagement: LindHorst huisvestingsadviseurs
  • Architect: BDP.
  • Constructieadvies: abtWassenaar
  • Advies installaties: Adviesbureau Sijperda-Hardy
  • Advies bouwfysica, akoestiek & brandveiligheid: abtWassenaar
  • Bouwkostenadvies: HI Plus Advies
  • Uitwerking bestek: iES bouwtechniek