Zoeken
#{_Lt}#{ImageTag} class="listItem-img listItem-img_autocomplete" src="#{ImageSrc}" alt="#{ImageAlt}" width="#{ImageWidth}" height="#{ImageHeight}" /#{_Gt}
#{CategoryPrefix}#{Category}

#{Title}

#{Author}

#{Copy}

Lees meer over #{Title}

Kerckebosch: van concept tot community

Kerckebosch Zeist BDP4.jpg

Dat duurzame ontwikkelingsdoelen leidend zouden moeten zijn bij gebiedsontwikkeling wisten wij bij BDP al heel lang. Het is onderdeel van ons DNA. Zoals de De Vereniging van Nederlandse Gemeenten in haar artikel “Duurzaam bouwen: eerst het bos, dan de woningen” https://vng.nl/artikelen/duurzaam-bouwen-eerst-het-bos-dan-de-woningen schrijft: “Het mag dan ook best visionair worden genoemd dat in Zeist in 2006 al werd besloten om de wijk Kerckebosch te transformeren in een duurzame, natuurinclusieve wijk. De wijk waar niet iedereen wilde wonen, met in het bos verstopte plekken waar zaken gebeurden die niet klopten, is nu veranderd in een gewilde plek waar mensen staan te dringen voor een woning.”

 

Kerckebosch Zeist BDP.jpg

Bij BDP hebben wij een lange traditie met het ontwerpen van natuurinclusieve gebieden, waarbij we al in de planfase inzetten op het in stand houden en versterken van de habitats van wilde dieren en planten. In nauwe samenwerking met onze opdrachtgevers en partners streven wij naar het vergroten van de biodiversiteit en het versterken van de lokale natuurlijke structuren. Wij zijn specialisten in integrale ontwerpoplossingen waarin ecologie, klimaatadaptiviteit, waterbeheer, circulariteit en sociale cohesie sterk verankerd zijn. Zo ontwikkelde BDP de visie, het masterplan en het beeldkwaliteitplan voor het nieuwe Kerckebosch in Zeist: een natuurinclusieve woonwijk waarin iedereen zich thuisvoelt.

Kerckebosch Zeist BDP3.jpg

Het realiseren van een masterplan duurt jaren en is dus een kwestie van de lange adem. Het succes van een gebiedsontwikkeling hangt af van de continue toewijding en inzet van alle betrokken partijen. Een sterk concept, door iedereen gedragen, en een goede begeleiding van de architecten en landschapsontwerpers van de deelgebieden door een supervisor zijn hierbij waardevolle instrumenten. Het is dan ook fantastisch om te zien hoe consciëntieus onze visie uit het masterplan door de verschillende ontwerpbureaus in elk deelplan is uitgewerkt. Samen met de heldere richting op gebied van natuurinclusieve maatregelen het palet van kleuren- en materialen uit ons beeldkwaliteitplan heeft dit geleid tot een prachtig samenhangend geheel dat met een bijzonder en enthousiast partnerschap van de woningcorporatie, de wijkontwikkelingsmaatschappij en de bewoners is gerealiseerd!

Kerckebosch Zeist BDP5.jpg
Kerckebosch Zeist BDP6.jpg
Kerckebosch Zeist BDP8.jpg