Zoeken
#{_Lt}#{ImageTag} class="listItem-img listItem-img_autocomplete" src="#{ImageSrc}" alt="#{ImageAlt}" width="#{ImageWidth}" height="#{ImageHeight}" /#{_Gt}
#{Category}

#{Title}

#{Copy}

Lees meer over #{Title}

Barton Science Centre

Feiten

Opdrachtgever Omvang plangebied Afgerond
Tonbridge School 3.500 m2 2019

Project details

De transformatie en uitbreiding van het Barton Science Centre van de Tonbridge School in Kent sluit architectonisch aan bij BDP’s ontwerp voor de renovatie en uitbreiding van de Smyth library in 2016. Het ontwerp is modern, maar respecteert de monumentale gebouwen op de campus. Daarmee voegt het ontwerp zich in de traditie van Tonbridge School om voort te bouwen op haar lange geschiedenis, maar laat de gebouwen met moderne, lichte en transparante architectuur ook landen in de 21ste eeuw.

Het oorspronkelijke Science Centre van Tonbridge School dateert uit 1887 wordt beschouwd als het eerste onderwijsgebouw speciaal voor onderwijs op gebied van wetenschap en onderzoek in het Verenigd Koninkrijk. Bij de renovatie ontstond de mogelijkheid om niet alleen het gebouw zelf te moderniseren, maar tegelijkertijd de onderwijs- en de lesmethoden te hervormen en zo een curriculum aan te bieden dat aansluit op de nieuwste trends en ontwikkelingen in wetenschap en technologie.

Het nieuwe Science Centre inspireert leerlingen en moedigt ze aan om voor een carrière in de wetenschap te kiezen. Hiertoe zijn de laboratoria en praktijkruimten in het bestaande gebouw volledig gerenoveerd en voorzien van moderne installaties. Een uitbreiding aan de noordzijde van het gebouw biedt plaats aan extra lesruimten.

Een over de volledige hoogte van het gebouw doorlopend atrium vormt het hart van het nieuwe gebouw. Hier komen de afdelingen natuurkunde, scheikunde en biologie bij elkaar. Zitplekken in het atrium vormen informele werkplekken en bieden de leerlingen de mogelijkheid om buiten de lessen elkaar te ontmoeten en ideeën uit te wisselen. Ook biedt het atrium plek voor activiteiten en evenementen.

Betrokken disciplines

Architectuur, W+E installaties, interieur, akoestiek, landschap