Zoeken
#{_Lt}#{ImageTag} class="listItem-img listItem-img_autocomplete" src="#{ImageSrc}" alt="#{ImageAlt}" width="#{ImageWidth}" height="#{ImageHeight}" /#{_Gt}
#{CategoryPrefix}#{Category}

#{Title}

#{Author}

#{Copy}

Lees meer over #{Title}

Cornmill Gardens

Het ontwerp voor Cornmill Gardens geeft een nieuw, groen en duurzaam hart voor de wijk Lewisham in Londen.

In nauwe samenwerking met de lokale bevolking, de gemeente en andere betrokkenen heeft BDP het ontwerp vormgegeven. Het resultaat is een park dat als verblijfsruimte voor de buurt dient. Laagdrempelig en veilig, waarin duurzaamheid, ecologie en klimaatadaptatie nauw zijn verweven.

Het ontwerp bestaat uit een reeks thematische zones met elk een eigen identiteit. Een stadsplein in piazza-stijl functioneert als verzamelplek voor de buurt en biedt ruimte voor evenementen en markten. De tuinen bieden ruimte voor speelplekken en ontspanning op de brede gazons.

Dwars door het park loopt Ravensbourne River. Deze rivier liep oorspronkelijk door een betonnen bak, afgescheiden van de omgeving door hekken en dichte bosschages. Door de rivier te transformeren naar een open en toegankelijke zone, kon deze bij het park betrokken worden. Zachte groene oevers met een mix van riet, grassen en wilde bloemen nodigen uit voor een wandeling of een picknick, maar geven tevens ruim baan geven aan inheemse flora en fauna.

Hoogwaardige voetpaden en fietspaden hebben een directe verbinding gekregen met het stadscentrum. Nieuwe openbare kunst, goede verlichting en signalering brengen het hele gebied naar een hoger plan.

BDP disciplines

landschap