Zoeken
#{_Lt}#{ImageTag} class="listItem-img listItem-img_autocomplete" src="#{ImageSrc}" alt="#{ImageAlt}" width="#{ImageWidth}" height="#{ImageHeight}" /#{_Gt}
#{Category}

#{Title}

#{Copy}

Lees meer over #{Title}

Royal Albert Hall

Project details

In 1990 kreeg BDP de opdracht om een masterplan te ontwikkelen voor voor de eerste totaalrenovatie van de monumentale Royal Albert Hall sinds 1871.

Over een periode van 10 jaar zijn de backstage faciliteiten ingrijpend gerenoveerd en uitgebreid. De Queen Elisabeth II trappen zijn herbouwd om een nieuwe ondegrondse expeditiestraat – die tot midden onder het podium leidt – mogelijk te maken. Verder is het gebouw geheel verduurzaamd en voorzien van moderne en innovatieve technische installaties. Met zorgvuldige ingrepen is de akoestiek verbeterd en de indeling van de zitplaatsen aangepast aan de moderne eisen.

Ook het publiek heeft meer ruimte gekregen in de foyers van de Royal Albert Hall. De oostelijke en westelijke veranda’s zijn als foyerruimte bij het gebouw gevoegd, en een nieuwe gallerij is op het zuiden toegevoegd. Waar vroeger een weg rondom de Royal Albert Hall liep, is nu een groot voetgangersgebied gecreëerd met als hoogtepunt de Queen Elisabeth II trappen.

Tijdens de renovatie bleef het gebouw open voor publiek en werden er 300 concerten per jaar gegeven.

Betrokken disciplines

Architectuur