Zoeken
#{_Lt}#{ImageTag} class="listItem-img listItem-img_autocomplete" src="#{ImageSrc}" alt="#{ImageAlt}" width="#{ImageWidth}" height="#{ImageHeight}" /#{_Gt}
#{Category}

#{Title}

#{Copy}

Lees meer over #{Title}

Duitsland, Hamburg Oberbillwerder

Feiten

Locatie Opdrachtgever Omvang plangebied Afgerond
Duitsland, Hamburg IBA Hamburg Ca 120 Ha Design 2017/2018

Project details

Met de ontwikkeling van Oberbillwerder staat een stadsdeel voor ogen met 7000 woningen, 5000 werkplekken, 2 middelbare scholen, 2 basisscholen, kinderdagverblijven, detailhandel, zorg en sport. Na Hamburg HafenCity, is Oberbillwerder de grootste stadsontwikkeling in Hamburg. BDP is één van de 12 geselecteerde teams die mocht deelnemen aan de competitie voor Oberbillwerder.

Het stadsdeel Oberbillwerder ontstaat op een kwetsbare plek, gelegen tussen stadsuitbreidingen uit de jaren 60, 80 en 90, waar men er niet in is geslaagd om een (hoge) urbane kwaliteit te realiseren. Ten noorden van het plangebied ligt het idyllische historische lintdorp Billwerder, met enkele grootschalige agrarische bedrijven en beschermde natuurgebieden zoals de Billwerder Duinen. In deze opgave gaat het om meer dan de ontwikkeling van een stadsdeel. Het gaat er ook om een brug te slaan, het ontwikkelen van een levendig stadsdeel dat een meerwaarde heeft voor de aangrenzende wijken en dat tegelijkertijd voor een aansluiting met het omringende natuur- en cultuurlandschap zorgt.

Inspiratie voor de verkaveling is de polderstructuur van het landschap. Een strenge verticale belijning wordt afgewisseld met vrijere, meer willekeurige horizontale lijnen. Een nieuwe arm van het riviertje de Bille meandert door de wijk heen en vormt een groen hart voor Oberbillwerder; een ontmoetingsplek met ruimte voor tal van activiteiten – van kanoën tot paardrijden.

De grootste concentratie van bebouwing bevindt zich in het zuiden van het nieuwe stadsdeel, aansluitend op de zuidelijk gelegen wijk Allermöhe. Door het treinstation en de route daarnaartoe te vernieuwen gaat het stationsgebied functioneren als hart van de ontwikkeling. Een stedelijke boulevard met een concentratie van winkels en voorzieningen lijdt naar een plein aan de nieuwe Bille. De zone langs het spoor wordt ingericht als sportsboulevard. Door de werkplekken, de scholencampus en het zwembad aan deze zone te koppelen, ontstaat een aantrekkelijke mix van werken, sport en educatie en zullen deze functies elkaar stimuleren in het creëren van een levendig stadsdeel.

Binnen de heldere polderstructuur wordt een systeem van blokken met verschillende afmetingen toegepast. Deze vormen de bouwstenen voor de wijk en bieden veel vrijheid in de mogelijke invulling en fasering. Door grondgebonden woningen en open- en gesloten blokstructuren te combineren, ontstaan tal van mogelijkheden en sferen in de wijk. Nagenoeg alle blokken profiteren van de bijzondere woonomgeving – wonen aan het water, wonen aan het park, wonen aan het landschap en wonen aan de stadsboulevard. Een plek voor iedereen - in Oberbillwerder.

Wij hebben met genoegen aan deze opgave gewerkt en zijn overtuigd van ons ontwerp. Echter is uiteindelijk de prijsvraag gewonnen door de Deens/Nederlandse combinatie Adept en Karres+Brands. Wij wensen hen veel succes met de uitwerking van deze bijzondere opgave!

Betrokken disciplines

Masterplan, landschapsarchitectuur, inrichting openbare ruimte