Zoeken
#{_Lt}#{ImageTag} class="listItem-img listItem-img_autocomplete" src="#{ImageSrc}" alt="#{ImageAlt}" width="#{ImageWidth}" height="#{ImageHeight}" /#{_Gt}
#{CategoryPrefix}#{Category}

#{Title}

#{Author}

#{Copy}

Lees meer over #{Title}

Een Spiegel voor Talent

Locatie Opdrachtgever Afgerond
Eindhoven Ons Middelbaar Onderwijs Ontwerp 2020

Het Van Maerlantlyceum dateert uit 1953. Het gebouw was oorspronkelijk bedoeld als Daltonschool voor meisjes en is ontworpen in een voor die tijd vooruitstrevend ontwerpconcept als “halschool”. Het hoofdgebouw, het aangrenzende overblijflokaal en de gymzaal staan ​​op de monumentenlijst, maar zijn aan renovatie toe. Met name akoestische en bouwfysische problemen zorgen ervoor dat de prachtige monumentale entreehal slechts beperkt bruikbaar is. Bovendien is de school, door diverse uit- aan- en inbreidingen een logistiek labyrinth geworden van onoverzichtelijke gangen, trappen en hoekjes. Een nieuwe uitbreiding moet deze structuur weer logisch en helder maken.

In ons ontwerp hebben we de school teruggebracht naar de oorspronkelijke monumentale compositie en daar een nieuw efficiënt gebouw aan toegevoegd dat qua massa, ritmiek en materialisering een moderne weerspiegeling is van het monument. In dit nieuwe volume bevindt zich een flexibel onderwijslandschap met het kunst- en cultuurcluster, science en sport. Ateliers en labs kunnen gekoppeld of opgesplitst worden, waarmee het gebouw snel kan anticiperen op onderwijs voor kleine of grote groepen. De sporthal heeft een eigen, lichte entree, zodat deze onafhankelijk van de school gebruikt kan worden door sportclubs uit de buurt.

De nieuwbouw maakt een gefaseerde renovatie van het monument mogelijk. Hier worden de lokalen vergroot en ontwierpen we een interieurlandschap van werk- en ontmoetingsplekken die de akoestiek verbeteren en ruimte bieden om te studeren, aan groepsopdrachten te werken of om lezingen, debatten en evenementen te organiseren.

Een transparante koppeling tussen monument en nieuwbouw loopt als een groene loper door het gebouw en verbindt met twee nieuwe entrees de straat met het achterliggende park. Het lichte en ruimtelijke atrium met een grote tribunetrap verbindt de bibliotheek met het dramalokaal: podiumkunst en literatuur liggen zo in elkaars verlengde. Het belang van kunst voor de school wordt verder benadrukt door de vele vitrines waarin de leerlingen hun talenten kunnen tonen en hun successen kunnen delen met de hele school.

BDP disciplines

architectuur, interieur, landschap