Zoeken
#{_Lt}#{ImageTag} class="listItem-img listItem-img_autocomplete" src="#{ImageSrc}" alt="#{ImageAlt}" width="#{ImageWidth}" height="#{ImageHeight}" /#{_Gt}
#{CategoryPrefix}#{Category}

#{Title}

#{Author}

#{Copy}

Lees meer over #{Title}

India, Bangalore, Bhartiya City

Locatie Opdrachtgever Omvang Afgerond
Bangalore, India Bhartiya International Ltd., India Circa 50 hectare Ontwerp 2011–2012, Realisatie vanaf 2013

Het plangebied van Bhartiya City ligt in het noorden van de stad Bangalore in India. Het plangebied is ongeveer 50 hectare groot en wordt bebouwd met een FSI van 4,5. Hierdoor is er de unieke mogelijkheid om een heel nieuw stadsdeel te creëren. Bhartiya City zal functioneren als een op zichzelf staand gebied, maar wordt ook goed verbonden met de stad Bangalore door de toekomstige Rondweg.
Belangrijke elementen van het masterplan zijn de op voetgangers gebaseerde leefgemeenschap, een fietsvriendelijke omgeving, een mix van unieke buurten, stedelijke sferen en een gevarieerd netwerk van openbare ruimtes.
In het plangebied is een hoogteverschil, waarbij het gebied afloopt van het noordoosten naar het zuidoosten. Het plangebied wordt door de toekomstige Rondweg en de toekomstige invalsweg in vier kwadranten opgedeeld.
Gebogen lanen in het verlengde van de invalsweg zorgt voor de bereikbaarheid van de kwadraten en geeft Bhartiya City een unieke identiteit. Het natuurlijke hoogteverschil van het plangebied is gebruikt om een aantal neerwaartse terrassen te creëren. Deze terrassen zijn herkenbare elementen in de openbare ruimte.
Verspreid over het plangebied zijn verschillende parken. De parken in het noordelijk deel van de ontwikkeling vormen een doorgaande groene verbinding en zijn met elkaar verbonden door een herkenbaar voetpad. In het zuidelijke deel van de ontwikkeling zijn de parken rechte, groene recreatieve ruimtes die aan elkaar geregen zijn en langs de bestaande rivier liggen. De twee pleinen, het zuidelijke winkelplein en het noordelijke evenementenplein vormen het hart van alle activiteiten van de winkelcentra.
Het langzaamverkeersnetwerk is geïntegreerd in de openbare ruimte. Er zijn ruim vormgeven trottoirs langs alle wegen. Er zijn ook twee routes (één in het noorden, één in het zuiden) die alleen voor langzaam verkeer zijn. Langs de belangrijkste wegen, zoals de rondweg, zijn er vrijliggende fietspaden.

BDP disciplines

Masterplan en inrichting openbare ruimte