Zoeken
#{_Lt}#{ImageTag} class="listItem-img listItem-img_autocomplete" src="#{ImageSrc}" alt="#{ImageAlt}" width="#{ImageWidth}" height="#{ImageHeight}" /#{_Gt}
#{Category}

#{Title}

#{Copy}

Lees meer over #{Title}

India, Gandhinagar IIT Campus

Feiten

Locatie Opdrachtgever Omvang plangebied Afgerond
Gandhinagar, India Indian Institute of Technology Gandhinagar Circa 163 hectare Ontwerp 2011

Project details

De Indian Institutes of Techonology (IIT) zijn prestigieuze universiteiten in India en er is een toenemende vraag naar hun opleidingen. Daarom is de doelstelling van de Indiase regering om de komende jaren de IIT’s uit te breiden met nieuwe campussen. Deze nieuwe campussen komen verspreid over het land en worden vanuit een bestaande, gevestigde campus, die in de grote steden liggen, gevolgd. De nieuwe campussen worden veelal in meer afgelegen gebieden gerealiseerd, waar ze, naast het aanbieden van opleidingen, ook als katalysator voor nieuwe ontwikkelingen dienen.

Het plangebied van de toekomstige Indiase Instituut van Technologie in Gandhinagar ligt tegen de Sabarmati Rivier aan. Een imposant kenmerk van het landschap hier zijn de ravijnen. Via de ravijnen worden het water van de hoger gelegen gebieden naar de lager gelegen Sabarmati Rivier gebracht. Door de vele en grote hoogteverschillen in het landschap kan er slechts op enkele vlakke gedeelten van het terrein, tussen de ravijnen, gebouwd worden. In het voorgestelde ontwerp worden de bestaande ravijnen uitgebreid met een reeks van nieuwe ravijnen. Hierdoor ontstaat er een stelsel van parken in de ravijnen, waardoor het unieke landschap wordt accentueert en dit vormt de duurzame basis voor de nieuwe nederzettingen. Aan de westzijde, langs de Sabarmati Rivier, is een nieuw element geïntroduceerd in de vorm van een lineair schaduwrijke voetgangersroute die langs het waterfront van de Rivier loopt. De route verbindt de noordzijde van het gebied met de zuidzijde en verbindt hiermee ook de nieuwe bebouwingsenveloppen tussen de ravijnen.

De Centrale Academische Cluster is gelegen in het zuidelijke deel van de locatie, rondom het nieuwe park. De cluster begint met het Auditorium aan de toegangsweg en loopt door tot aan de westzijde, waar de nieuwe voetgangersroute langs het water loopt en waar de bibliotheek zal komen. Aan de voetgangersroute langs het water, zullen ook andere veel gebruikte voorzieningen komen, zoals sport voorzieningen, studenten activiteitencentrum, bank en winkels, etc.

Autoverkeer is alleen toegestaan op de vlakke gedeeltes in het oostelijke deel van het gebied, waar het meeste programma gepositioneerd is. Omdat de langzaam verkeersroutes voornamelijk in het westelijke deel van het plangebied liggen, wordt hierdoor de confrontatie tussen auto’s en langzaam verkeer vermeden.

Betrokken disciplines

Masterplan