Zoeken
#{_Lt}#{ImageTag} class="listItem-img listItem-img_autocomplete" src="#{ImageSrc}" alt="#{ImageAlt}" width="#{ImageWidth}" height="#{ImageHeight}" /#{_Gt}
#{Category}

#{Title}

#{Copy}

Lees meer over #{Title}

Lelystad, Landgoed in de Noordzoom

Feiten

Locatie Opdrachtgever Omvang plangebied Afgerond
Lelystad Van Heijst & partners Circa 17,5 hectare, 8 vrije kavels van gem 1.500m2 en 4 vrije kavels van gem 10.000m2 Ontwerp 2003-2004 en de buitenplaats 2007-2008, Gerealiseerd 2005-heden

Project details

Het ontwerpgebied ligt aan de noordzijde van Lelystad, in het verlengde van de aansluiting op de Markerwaarddijk. Het Landgoed en de Buitenplaats vormen samen één geheel maar hebben landschappelijk gezien allebei hun eigen karakter. Het water heeft een belangrijke functie in de beleving van het gebied en de koppeling van de twee plandelen. Het water is altijd zichtbaar en aanwezig in verschillende breedtes en heeft vloeiende belijning alsof het is ontstaan en niet vormgegeven. In combinatie met het reliëf en de bebossing ontstaat een beeld met de suggestie van eindeloosheid en een natuurlijk karakter. Het gebied is ingedeeld in een gemeenschappelijk gebied, privé kavels en gebieden in beheer en eigendom van de gemeente. Om het openbare karakter te waarborgen zijn grote delen van het gebied openbaar toegankelijk.

Het Landgoed is vormgegeven vanuit het idee een woonomgeving te creëren met de sfeer van een landgoed in engelse landschapsstijl. Eén van de kenmerken daarvan is de vooral natuurlijke uitstraling door middel van glooiingen, gebogen lijnen, wisselende zichten en een sterke relatie met water en bos. De bebouwing heeft daarbij een ondergeschikte positie. De kwaliteit van Buitenplaats wordt vooral bepaald door de landschappelijke inrichting van de openbare ruimte en de regels voor de inrichting en beplanting van de kavels. Wonen aan het water vormt het meest aansprekende kenmerk voor de woningen. Hoewel er sprake is van een open en transparant karakter wordt door de beplanting en de doordachte situering van de woningen gezorgd voor optimale privacy.

Betrokken disciplines

Landschapsontwerp, Supervisie