Zoeken
#{_Lt}#{ImageTag} class="listItem-img listItem-img_autocomplete" src="#{ImageSrc}" alt="#{ImageAlt}" width="#{ImageWidth}" height="#{ImageHeight}" /#{_Gt}
#{Category}

#{Title}

#{Copy}

Lees meer over #{Title}

Oldenzaal, Onderdoorgang Stationspark

Feiten

Locatie Opdrachtgever Omvang plangebied Afgerond
Oldenzaal Gemeente Oldenzaal Circa 5.000m2 Ontwerp 2011-2012, Gerealiseerd 2012-2014

Project details

De inpassing van de onderdoorgang voor langzaamverkeer komt voort uit het (herijkte) Masterplan Stationspark Oldenzaal Centraal. De ambities hiervan zijn al in deze naamgeving samengevat: het centrum van Oldenzaal in een herkenbare parkachtige verbinding dicht bij het station. 

Belangrijk onderdeel van Stationspark Oldenzaal Centraal is de Groene Loper. Een herkenbare groene verbinding tussen station en centrum Oldenzaal. Van deze Groene Loper is het gedeelte rondom het belastingkantoor reeds gerealiseerd. De ambitie die hier is gestart, wordt doorgetrokken van station tot centrum.

BDP. heeft de esthetische vormgeving van de tunnel en het ontwerp van de openbare ruimte gemaakt in de vorm van een architectonisch vormgevingsdocument. Er is gekozen de tunnel te laten reageren op de Groene Loper. Eén wand wordt uitgevoerd in metselwerk terwijl de invulling van andere zijde van de tunnel parkachtige invulling krijgt. De wereld van het station staat haaks op de Groene parkachtige Loper en wordt versterkt door betonmaterialen als tunnelwand en tunnelplafond. Het bijzondere Twentse landschappelijk reliëf wordt in deze wand verbeeld. Om een snelle voetgangersverbinding tussen de binnenstad en het station te maken wordt er een diagonale verbinding gelegd. Deze vormt als het ware een snijlijn waarlangs de tunnel ontstaat. 

Betrokken disciplines

Stedenbouwkundig ontwerp, Inrichting openbare ruimte, Ontwerp tunnel, Supervisie