Zoeken
#{_Lt}#{ImageTag} class="listItem-img listItem-img_autocomplete" src="#{ImageSrc}" alt="#{ImageAlt}" width="#{ImageWidth}" height="#{ImageHeight}" /#{_Gt}
#{Category}

#{Title}

#{Copy}

Lees meer over #{Title}

Schiphol, Fokker Business Park

Locatie Opdrachtgever Omvang Afgerond
Schiphol Anthony Fokker Business Park c.v. circa 39 hectare Ontwerp 2001-heden, Realisatie 2004-heden

Veel verouderde bedrijventerreinen hebben een slecht imago en een povere uitstraling. Daardoor moet juist bij revitaliserings- en herstructureringsopgaven veel aandacht besteed worden aan stedenbouwkundige structuur, ruimtelijke kwaliteit en architectonische uitwerking. In dit plan is een aantal bestaande gebouwen gehandhaafd, waarvan een deel met nieuwe functie.

In het ontwerp is de bestaande structuur hergebruikt. In de bestaande situatie was echter geen sprake van een duidelijke samenhang doordat het terrein van één gebruiker was. In het nieuwe ontwerp is een ‘parkway’ toegevoegd als drager. Deze heeft vorm gekregen als een licht slingerende weg door een brede parkzone. De hergeprofileerde ontsluitingsring sluit aan op de nieuwe ‘parkway’. Door de een slimme zonering van de verschillende functies en een rationeel logistiek systeem ontstaat ruimte voor verschillende sferen. De bedrijfsfuncties zijn zodanig in het gebied gesitueerd dat vrachtauto’s in principe niet over de parkway en de ontsluitingsring rijden. Hierdoor kan de parkway een hoogwaardige invulling krijgen waaraan tevens de kantoren gekoppeld worden.

Binnen dit ontwerp vervult het KPN-gebouw (ontwerp S2 Architecten) een symbool functie door de opvallende gevel en het beeld van de ‘glazen silo’.

BDP disciplines

Stedenbouwkundig ontwerp, Inrichting openbare ruimte, Supervisie