Zoeken
#{_Lt}#{ImageTag} class="listItem-img listItem-img_autocomplete" src="#{ImageSrc}" alt="#{ImageAlt}" width="#{ImageWidth}" height="#{ImageHeight}" /#{_Gt}
#{Category}

#{Title}

#{Copy}

Lees meer over #{Title}

Wassenaar, Van Ommeren Park

Feiten

Opdrachtgever Omvang plangebied Afgerond
Van Wijnen projectontwikkeling & Wilhelmina Alida Stichting 4 hectare Ontwerp 2002, Gerealiseerd 2004-2006

Project details

Waar eens de fabrieken van melkfabriek Menken van Grieken stonden is een nieuw landgoed gesitueerd. Het bijzondere aan de plek is dat deze aan de westzijde aan een open veenweiland ligt en aan de andere zijden aan de oude bossige landgoederen grenst die op de hogere gronden liggen. Aan beide zijden is aansluiting gezocht aan deze landschappelijke kwaliteiten. Aan de noordzijde ligt een oude houtwal welke wordt uitgedund en bij het hoofdgebouw opengemaakt.
Aan de zuidzijde ligt een verpleeghuiscomplex en aan de andere zijde zijn losse villa's geplaatst met zeer grote appartementen. De bebouwing is als ensemble gegroepeerd rond een semi-openbare binnenhof. Aan deze open ruimte bevinden zich de entrees van de gebouwen aan een voorplein welke verhoogt ligt ten opzichte van de binnentuin. De overgang naar de binnentuin geschiedt door een brede natuurstenen band waar tevens de verlichting op is geplaatst.
Het groene middengebied is geïnspireerd op de stijlmiddelen van een klassiek landgoed. Uitgangspunt is om aan te sluiten bij de aanliggende weilanden en zodoende is de 'vloer' van deze binnentuin dan ook van gras. Hierop zijn rododendrongroepen en boomgroepen op zo'n wijze gesitueerd dat spannende zichtlijnen en doorkijkjes ontstaan. Door dit alles slingeren halfverharde paden en een waterpartij met hierin een eiland.
Midden door de binnentuin loopt een vlonderpad welke drie bijzondere plekken ontsluit; de besloten bloementuin, het treurwilgeiland en de zitplek aan het weiland. Dit pad is goed toegankelijk voor het merendeel van de bewoners; ouderen en minder validen.

Betrokken disciplines

Stedenbouwkundige ontwerp, Inrichting openbare ruimte, Supervisie