Zoeken
#{_Lt}#{ImageTag} class="listItem-img listItem-img_autocomplete" src="#{ImageSrc}" alt="#{ImageAlt}" width="#{ImageWidth}" height="#{ImageHeight}" /#{_Gt}
#{Category}

#{Title}

#{Copy}

Lees meer over #{Title}

Zutphen Binnenstadsvisie

Feiten

Locatie Opdrachtgever Omvang plangebied Afgerond
Zutphen Gemeente Zutphen Circa 130 hectare Ontwerp 2008-heden, Realisatie tot 2030

Project details

De binnenstad van Zutphen is een bijzonder en aantrekkelijk gebied, waarin stedelijke dynamiek samengaat met uitgesproken en overal zichtbare historische kwaliteiten. Zutphen kent een zeer diverse bevolking met een ontspannen mentaliteit; natuur en water zijn binnen handbereik en ondanks de stedelijke drukte liggen stille verborgen straatjes en pleintjes om de hoek.
Tegelijkertijd maakt de stedelijke dynamiek, het voortdurend menselijk handelen, het inspelen op ontwikkelingen, dat de wijze waarop de stad is ingericht ook om aanpassing vraagt; zodat de stedelijke ruimte en de stedelijke dynamiek elkaar blijven aanvullen en versterken.
Deze visie wil daarin voorzien door de koers voor de komende decennia te schetsen. Een aantal cruciale onderdelen van deze visie zal vervolgens in een structuurvisie worden opgenomen.
Om de toekomstige koers voor de Zutphense binnenstad te schetsen wordt een aantal invalshoeken gebruikt, die met elkaar samenhangen en elkaar aanvullen en ondersteunen:

  • Het formuleren van drie centrale thema’s, die richting geven aan beslissingen voor toekomstig handelen.
  • Een aantal essentiële uitspraken over de gewenste structuur van de binnenstad.
  • Doelstellingen en verbeeldingen voor de ontwikkeling van zeven gebieden in de binnenstad, de “interventiegebieden”.

Dit alles binnen het centrale motief van deze binnenstadsvisie:
“De aantrekkelijkste binnenstad van Nederland waar historie en water voelbaar zijn.”
Aan deze visie ligt veel materiaal ten grondslag: een analyse van de historische ontwikkeling van Zutphen, een analyse van een aantal belangrijke thema’s zoals wonen en werken, verkeer en parkeren, groen en openbare ruimte, milieu en archeologie, etc. Ook de beleidsnota’s die in het verleden voor de binnenstad zijn gemaakt zijn, waar relevant, meegenomen.

Betrokken disciplines

Structuurvisie, Supervisie