Zoeken
#{_Lt}#{ImageTag} class="listItem-img listItem-img_autocomplete" src="#{ImageSrc}" alt="#{ImageAlt}" width="#{ImageWidth}" height="#{ImageHeight}" /#{_Gt}
#{Category}

#{Title}

#{Copy}

Lees meer over #{Title}

Zutphen, Stationsplein en omgeving

Locatie Opdrachtgever Omvang Afgerond Awards
Zutphen Gemeente Zutphen Circa 15 hectare Ontwerp 2004–2005, Realisatie 2005-2008 Winnaar ROVER Reizigersprijs 2007

Het Stationsplein Zutphen is behalve een herinrichting van de openbare ruimte ook een nieuw concept voor de wijze waarop fietsen bij stations worden geplaatst. De gemeente Zutphen heeft besloten om onder het Stationsplein voor alle fietsen een gratis stalling te bouwen. Dit levert voor het ruimtegebruik op het plein een geheel nieuw beeld op. Er zijn voor het station dan geen fietsstallingen meer nodig. Tevens is het stationsplein door het autovrij maken van de Stationsstraat verbonden met het historische centrum van deze Hanzestad. Niet alleen functioneel, maar ook door middel van toepassing van bij het historisch centrum passende bestratingmaterialen, zoals gebakken klinkers en keien van natuursteen. Aangevuld met een flinke hoeveelheid groen, passend straatmeubilair en goede en sfeervolle verlichting, is dit gebied als bij de schaal en maat passende entree voor de stad.
Het plein wordt gekenmerkt door twee groene parterres, een beeld dat refereert aan het oude stationsplein. Deze parterres zijn licht verhoogd zodat er enerzijds daglicht in de stalling komt en anderzijds de randen van de parterres als zitelementen gebruikt kunnen worden.
Ter weerszijde van het plein is een busstation en een taxistandplaats, deze worden van het plein gescheiden door een tweetal bomenrijen. Over het plein zijn brede voetgangerzones voor de verbindingen tussen bus/trein/taxi e.d. Het rijwegdeel van het Stationsplein krijgt een tweezijdige boomstructuur tussen de vrijliggende fietspaden en de rijweg, alleen ter hoogte van het plein wordt deze enkelzijdig zodat het accent op deze ruimte wordt versterkt. Het plein voor het station heeft een afwijkende verhardingskleur,  aansluitend bij het gebouw. De randen van de parterres zullen ook in natuursteen worden uitgevoerd , maar dan in een donkere kleur.
Het totale plangebied beslaat het stadsdeel dat tussen het station en de belangrijkste winkelstraten ligt. Voor de inrichting is als basisverharding een rode klinker gekozen, aansluitend bij de bestaande al heringerichte straten. Door dit zowel voor de rijweg als de voetpaden te gebruiken ontstaat er een andere sfeer in het gebied.
De belangrijkste verbinding tussen station en binnenstad wordt alleen voor langzaamverkeer bereikbaar. Het profiel bestaat uit een middenzone met bomen, twee vrijliggende fietspaden en ruime voetgangerszones langs de gevels. De verlichting voor het hele gebied sluit aan bij de gebruikte armaturen van de binnenstad. Een uitzondering vormt het plein, hier zal door middel van overspanningsdraden het plein heel gericht verlicht worden