Zoeken
#{_Lt}#{ImageTag} class="listItem-img listItem-img_autocomplete" src="#{ImageSrc}" alt="#{ImageAlt}" width="#{ImageWidth}" height="#{ImageHeight}" /#{_Gt}
#{Category}

#{Title}

#{Copy}

Lees meer over #{Title}

Bonn, Eco Campus

Locatie Opdrachtgever Afgerond
Bonn, DE BBR, BIMA Ontwerp 2019

De campus Rochustraße is gebouwd op een oude legerbasis met rondom de voormalige barakken en oefenterreinen enkele ministeriële kantoorgebouwen, grote parkeerterreinen en wat plukjes groenvoorzieningen.

Ons masterplan voorziet in een transformatie van dit versnipperde landschap met een verdichting van het gebied met 83.000 m2 extra kantoorprogramma en creëert een sterk gevoel van plaats. Ons plan verdeelt het gebied in twee delen: een productieve campus met de meeste werkplekken en kantorenprogramma en een sociale campus, waarin een conferentiecentrum, restaurants en publieke functies zijn ondergebracht.

Twee hoofdassen verbinden deze twee verschillende werelden. Een campusboulevard loopt van oost naar west en vormt een centrale wandelroute. Loodrecht daarop vormt een ecologische as een klimaatadaptieve landschapszone die kan veranderen van een natte beek naar een droog park. Door de infiltratiecapaciteit te maximaliseren, gebruikt de beek de natuurlijke contouren van het landschap en loopt geleidelijk af naar een groot waterplein. De zachte oevers vormen een ononderbroken ecologische zone die de lokale biodiversiteit van de lokatie stimuleert en de perfecte setting vormt voor een wandeling of lunch bij de stenen langs de beek.

BDP disciplines

architectuur, landschap, stedenbouw