Zoeken
#{_Lt}#{ImageTag} class="listItem-img listItem-img_autocomplete" src="#{ImageSrc}" alt="#{ImageAlt}" width="#{ImageWidth}" height="#{ImageHeight}" /#{_Gt}
#{Category}

#{Title}

#{Copy}

Lees meer over #{Title}

Vogelenzang groeit

Er komen steeds meer woningen bij. De 30 rijwoningen van SPF beheer zijn nu in de verhuur. De Pimpelmees wordt op dit moment aangelegd. Door de bouw van een aantal tweekappers wordt het smalle, licht gebogen wegprofiel van de Boomklever duidelijk. Hagen en taluds in de voortuinen zijn aangeplant en versterken het groene karakter van de wijk.

Aan de uiterwaarden zijn 7 rijwoningen en 10 levensloopbestendige woningen opgeleverd. Ook dit plandeel kenmerkt zich door dramatische hoogteverschillen. De groene ruimtes tussen de woningen zorgen voor zicht op de uiterwaarden en voor een soepele overgang tussen de woonwijk en het omringende landschap.

Vogelenzang-vordering-bouw-News-image.gif