Zoeken
#{_Lt}#{ImageTag} class="listItem-img listItem-img_autocomplete" src="#{ImageSrc}" alt="#{ImageAlt}" width="#{ImageWidth}" height="#{ImageHeight}" /#{_Gt}
#{Category}

#{Title}

#{Copy}

Lees meer over #{Title}

Heerenveen, Sportboulevard

Feiten

Locatie Opdrachtgever Omvang plangebied Afgerond
Heerenveen Gemeente Heerenveen Circa 35 hectare Ontwerp 2002, Realisatie 2004-2006

Project details

Met het verleggen van de A32 en de bouw van het nieuwe stadion voor SV Heerenveen kwam een brede langgerekte strook ten westen van het nieuwe stadion vrij. Rondom het stadion zijn verschillende leisure en sportvoorzieningen en de sportacademie gepland. Met deze concentratie aan voorzieningen ontstond de 'sportboulevard'. Aan de westzijde van de sportboulevard zijn woningen en kantoren gesitueerd.
Aan beide zijden van de sportboulevard is bebouwing gerealiseerd die de boulevard begeleiden. Door de grote parkeerbehoefte op piekmomenten vanuit het stadion is een groot aantal parkeerplaatsen gewenst. Deze zijn  rondom een wandelpromenade met bomen geplaatst. Deze promenade ligt los van de bebouwing en is zodoende al in een vroeg stadium aangelegd, zodat de bomen ongestoord kunnen groeien en daarmee het gebied al in een vroegtijdig stadium kwaliteit verschaffen.
De bebouwing van stadion, academie en kantoren heeft een hightech uitstraling.
Bij de inrichting van de openbare ruimte is juist gekozen voor warme kleuren om het verblijfsklimaat op de voetgangersdelen te vergroten in dit gebied met zijn grote schaal en hightech karakter.

Betrokken disciplines

Stedenbouwkundig ontwerp, Beeldkwaliteitplan, Inrichting openbare ruimte