Zoeken
#{_Lt}#{ImageTag} class="listItem-img listItem-img_autocomplete" src="#{ImageSrc}" alt="#{ImageAlt}" width="#{ImageWidth}" height="#{ImageHeight}" /#{_Gt}
#{Category}

#{Title}

#{Copy}

Lees meer over #{Title}

Amersfoort, CSG-Noord

Feiten

Locatie Opdrachtgever Omvang plangebied Afgerond
Amersfoort Gemeente Amersfoort circa 40 hectare ontwerp 2004, realisatie 2008-2015

Project details

Het gebied ten noorden van het centrum van Amersfoort wordt herontwikkeld tot stedelijk woon-, werk- en uitgaansgebied.
BDP. voert sinds 2004 de supervisie over het Centraal Stadsgebied Noord (CSG-Noord) van Amersfoort.
CSG-Noord is een onderdeel van het Centraal Stadsgebied (CSG) van Amersfoort, waarvoor in 1990 een stadsvernieuwingsplan werd uitgebracht. De belangrijkste doelstelling van het plan voor het Centraal Stadsgebied is het uitbreiden van het binnenstedelijk areaal van Amersfoort en het versterken van de relatie tussen binnenstedelijk gebied en de uitleggebieden. Het ruimtelijk hoofdthema is het realiseren van een verbindende driehoek tussen drie binnenstedelijke polen: de historische stadskern, het station en het Eemplein (met o.a. het centrum voor cultuur en recreatie aan de Eem).
In 2004 zijn door BDP. nieuwe ontwerpen gemaakt voor een deel van het gebied als gevolg van veranderingen in de markt.
Bij de planvorming voor dit herontwikkelingsgebied stonden de volgende aspecten centraal:

  • Relatie met het historische centrum door o.a. zichtassen en een langzaam verkeersroute;
  • Flexibiliteit en faseerbaarheid;
  • Het omzetten van de ‘grootstedelijke’ invulling in het voorgaande plan naar een meer ‘stedelijke’ invulling, die qua schaal beter past bij Amersfoort.

Dit heeft geleid tot het opdelen van grote bouwblokken in meerdere kleine bouwblokken met variatie in architectuur en menging van functies. De ruimtelijke kwaliteit voor dit gebied wordt voor een belangrijk deel ontleend aan het vergroten en verdraaien van de centraal gelegen openbare ruimte. Deze nieuwe ruimte, Park Caspar van Wittelplantsoen, zorgt voor een betere functionele en ruimtelijke relatie met het Eemplein. De toegangsroute naar de wijk het ‘Soesterkwartier’ krijgt hierdoor meer allure. Park Caspar van Wittelplantsoen heeft een parkachtige invulling gekregen en loopt door tot diep in het plangebied.

Betrokken disciplines

Stedenbouwkundig ontwerp, Supervisie