Zoeken
#{_Lt}#{ImageTag} class="listItem-img listItem-img_autocomplete" src="#{ImageSrc}" alt="#{ImageAlt}" width="#{ImageWidth}" height="#{ImageHeight}" /#{_Gt}
#{Category}

#{Title}

#{Copy}

Lees meer over #{Title}

Arnhem, Monnikenhuizen

Feiten

Locatie Opdrachtgever Omvang plangebied Afgerond
Arnhem Synchroon circa 9 hectare, circa 200 woningen ontwerp 1996-1998, realisatie 1999-2001

Project details

In het ontwerp voor een nieuwe woonwijk op de plaats van het voormalige voetbalstadion is het oorspronkelijke hoogteverschil weer teruggebracht in de vorm van aflopende terrassen. Aanleiding voor het ontwerp waren het bosrijke karakter van de omgeving en de aanzienlijke hoogteverschillen. Vanwege de voormalige functie was het terrein in het middengebied zonder enig reliëf en bomen en had het alleen aan de randen een abrupt hoogteverschil, dat opliep tot bijna 25 meter. De relatie met de omgeving was daardoor minimaal. In het ontwerp is het reliëf in het gebied teruggebracht door een reeks van terrassen te introduceren waarin het hoogteverschil stapsgewijs is overbrugd.
Op de terrassen zijn woningen gesitueerd. Door de schanskorven, die worden gebruikt bij de overbrugging van hoogteverschillen te laten terugkeren in de architectuur, ontstaat er een samenhang tussen de bebouwing en de inrichting van de openbare ruimte.
Een driehoekig bassin op het laagste niveau vangt het oppervlaktewater op dat via aflopende straten in het zicht naar beneden stroomt. Het diepste deel van dit bassin is waterondoorlatend en is hierdoor altijd gevuld. Stijgt het waterniveau, dan infiltreert het overtollige water in de bodem. Een aantal woningen is voorzien van open waterpijpen, waardoor het water van een regenbui zichtbaar te volgen is tot aan het infiltratiebassin. Dit is een goed voorbeeld van hoe een duurzame wijk (neutrale grond balans, waterreductie, woningen gericht het zuiden) ook mooi kan zijn.

Betrokken disciplines

stedenbouwkundig ontwerp