Zoeken
#{_Lt}#{ImageTag} class="listItem-img listItem-img_autocomplete" src="#{ImageSrc}" alt="#{ImageAlt}" width="#{ImageWidth}" height="#{ImageHeight}" /#{_Gt}
#{Category}

#{Title}

#{Copy}

Lees meer over #{Title}

Bilthoven, Inrichtingsplan Stationsgebied

Locatie Opdrachtgever Kosten Omvang Afgerond
Bilthoven Gemeente de Bilt & Prorail ca. € 3.000.000,- ca. 25.000m2 2012 - 2017

Na de stedenbouwkundige uitwerking van het stationsgebied, en de documenten voor het hele centrumgebied; het Masterplan en het beeldkwaliteitplan, is in opdracht van ProRail door BDP. en Studio SK / Movares het stationsgebied verder uitgewerkt in een inrichtingsplan voor de openbare ruimte en een architectonisch vormgevingsdocument. In werkgroepverband is hier door bovengenoemde partijen aan gewerkt. Omdat de inrichting van de openbare ruimte van het stationsgebied direct raakt aan een groter deel van het centrumgebied van Bilthoven, is door BDP, in opdracht van de gemeente De Bilt, ook naar de aangrenzende buitenruimte gekeken. Hiervoor is een beeldkwaliteitplan voor de openbare ruimte opgesteld.
De belangrijkste reden om het stationsgebied te herstructureren is, omdat de kruising tussen de Soestdijkseweg en het spoor (ter plaatste van het station) al jarenlang de gevaarlijkste van Nederland is, met de meeste dodelijke ongevallen. Daarnaast vormt de huidige gelijkvloerse kruising tussen rijweg en spoor een barrière tussen het centrum en het station. In het nieuwe plan wordt het langzame verkeer ter plaatse van de Soestdijkseweg onder het spoor doorgeleid en het autoverkeer via een zogenaamde bypass meer naar het westen, om het station heen.

De ruimtelijke basisstructuur voor de inrichting en ordening van de openbare ruimte in het stationsgebied, hangt samen met twee belangrijke historische structuurlijnen in Bilthoven: de Soestdijkseweg en de spoorlijn.
Beide lijnen krijgen in het inrichtingsplan een eigen, herkenbare, karakteristiek en kruisen elkaar ongelijkvloers. De verkeerstromen voor auto’s en langzaam verkeer worden uit elkaar gehaald en krijgen een verschillende sfeer.
De toekomstige onderdoorgang voor langzaam verkeer (ter plaatse van de Soestdijkseweg), vormgegeven als nieuw stationsplein, gaat onder het station en spoor door en verbindt twee pleindelen (Emmaplein en stationsplein Noord).
De onderdoorgang ligt op het grensvlak van twee landschappen: de zandgronden en de ontginningsgebieden. Deze ligging wordt in vormgeving en materiaalgebruik benadrukt bij de inrichting van het openbaar gebied. De begrenzing van het stationsplein wordt aan de centrumzijde gevormd door een verticale cortenstalen wand, die het hoogteverschil opvangt tussen het maaiveldniveau aan de centrumzijde en het verdiept gelegen onderdoorgang. De wand begeleidt de doorgaande fiets- en wandelroutes.
Aan de stationszijde wordt het plein toegankelijk gemaakt met groene trappartijen. Door bij de invulling van de trappartijen te variëren, onder andere door toevoegingen van zitelementen en siergrassen, ontstaat een landschappelijke en dorpse sfeer.

Gerelateerde link:

BDP disciplines

stedenbouw, landschap