Zoeken
#{_Lt}#{ImageTag} class="listItem-img listItem-img_autocomplete" src="#{ImageSrc}" alt="#{ImageAlt}" width="#{ImageWidth}" height="#{ImageHeight}" /#{_Gt}
#{Category}

#{Title}

#{Copy}

Lees meer over #{Title}

Cuijk, De Nielt OR

Opdrachtgever Omvang Afgerond
Gemeente Cuijk i.s.m. Ballast Nedam, Hendriks Projectontwikkeling en van Wanrooij bv Circa 16 hectare Ontwerp 2006-heden, Realisatie 2007-heden

De Nielt ligt in de noordwestelijke hoek van Cuijk en sluit aan op de Heeswijkse Kampen, een recente uitbreidingslocatie van Cuijk. De Nielt heeft een bijzondere ligging direct aan de recentelijk gegraven Heeswijkse plassen, een aantrekkelijk watergebied dat via sluizen in verbinding staat met de Maas. De ligging van de Nielt als een eiland in de Heeswijkse plassen staat centraal in de conceptontwikkeling en het ontwerp voor het eiland. Daarnaast geldt de Nielt als een bijzondere archeologische vindplaats. In de materiaalkeuze voor de openbare ruimte zal hiernaar worden verwezen.
De directe relatie van de woningen met groen en water staan centraal in het plan: wonen aan de haven, wonen aan de groene wallen en wonen met weids uitzicht over de waterplas. De groene wallen krijgen een functie als verblijfs- en wandelgebied. Het groen rond de wallen ‘prikt’ af en toe naar binnen en scheidt op deze wijze de verschillende gesloten bouwblokken. De speelplekken zijn gelegen in deze autoluwe groengebieden en hebben thema’s in relatie tot het water en de (Romeinse) historie van de plek. In het centrum van het eiland is een binnenhaven gesitueerd met een, deels laaggelegen, openbare kade. In de toekomst zullen aanlegplaatsen voor bootjes worden gerealiseerd.
De sfeer van de stenige openbare ruimte wordt in sterke mate bepaald door de materiaalkeuze. Om het gewenste karakter (sfeer van oude vestingsteden) te verwezenlijken zal er binnen het eiland in de openbare ruimte zoveel mogelijk worden gewerkt met gebakken klinkers in een warme tint. Met kleurnuances of met variatie in het bestratingspatroon kan ook verschil in functie van de verharding worden aangegeven. Uitgangspunt is om alle verharding in één kleurtoon te houden waardoor het zal fungeren als bindend element voor het gehele eiland.

BDP disciplines

Stedenbouwkundig ontwerp, Inrichting openbare ruimte, Supervisie