Zoeken
#{_Lt}#{ImageTag} class="listItem-img listItem-img_autocomplete" src="#{ImageSrc}" alt="#{ImageAlt}" width="#{ImageWidth}" height="#{ImageHeight}" /#{_Gt}
#{Category}

#{Title}

#{Copy}

Lees meer over #{Title}

Cuijk, De Nielt

Opdrachtgever Omvang Afgerond
Gemeente Cuijk i.s.m. Ballast Nedam, Hendriks Projectontwikkeling en van Wanrooij bv circa 16 hectare, circa 600 woningen Ontwerp 2004-2007, Gerealiseerd 2006 tot heden

De Nielt heeft een landschappelijke ligging direct aan de recentelijk gegraven Heeswijkse plassen, een aantrekkelijk watergebied dat via sluizen in verbinding staat met de Maas.
De bijzondere ligging van de Nielt en hiermee de mogelijkheid om de wijk als een eiland te ontwerpen in de Heeswijkse plassen staat centraal in de conceptontwikkeling en het ontwerp voor de wijk. In de materiaalkeuze voor de openbare ruimte wordt hiernaar verwezen.
Bij de ontwikkeling van het stedenbouwkundig concept voor de Nielt is al vroeg in het proces gekozen voor het ontwikkelen van een wooneiland met het karakter van een vestingstadje; met een groene omwalling en een ‘stedelijke’ inrichting van het gebied binnen de wallen.
De groene wallen heeft de functie als verblijfs- en wandelgebied. In het centrum van het eiland is een binnenhaven gesitueerd met een, deels laaggelegen, openbare kade. De directe relatie van woningen met groen en water, en afwisseling in woningtypen, staan centraal in dit plan: wonen aan de haven, wonen aan de groene wallen en wonen met weids uitzicht over de waterplas.
De sfeer van de stenige openbare ruimte wordt in sterke mate bepaald door de materiaalkeuze. Om het gewenste karakter te verwezenlijken (sfeer: oude vestingsteden) is er binnen het eiland in de openbare ruimte zoveel mogelijk worden gewerkt met gebakken klinkers in een warme tint.

Gerelateerde link:

BDP disciplines

Stedenbouwkundig ontwerp, Inrichting openbare ruimte, Supervisie