Zoeken
#{_Lt}#{ImageTag} class="listItem-img listItem-img_autocomplete" src="#{ImageSrc}" alt="#{ImageAlt}" width="#{ImageWidth}" height="#{ImageHeight}" /#{_Gt}
#{Category}

#{Title}

#{Copy}

Lees meer over #{Title}

Den Bosch, Paleiskwartier en stationsomgeving

Feiten

Locatie Opdrachtgever Omvang plangebied Afgerond
's-Hertogenbosch Ontwikkelingsmaatschappij Paleiskwartier (publiek-private samenwerking gemeente ’s-Hertogenbosch, Koninklijke Volker Wessels Stevin nv, NIV Capital Bank nv en Stichting Pensioenfonds Stork) Circa 40 hectare, 183.000 m2 wonen, 196.000 m2 kantoren, 19.000 m2 winkels, 5.000 m2 restaurants & cafés, 40.000 m2 andere functies Ontwerp 1990-heden, Gerealiseerd 1995-heden

Project details

Sinds 1990 heeft BDP. als stedenbouwkundig ontwerper, landschapsarchitect, supervisor en adviseur gewerkt aan de herontwikkeling van de stationsomgeving van ’s-Hertogenbosch.

Het bureau is ook verantwoordelijk voor het ontwerp en de supervisie van het vervoersknooppunt, het stationsplein oostzijde en de Stationsweg waarmee de relatie met de oude binnenstad wordt gelegd.

Het voormalige bedrijvengebied ten noorden van het station ’s-Hertogenbosch is in de tijd gezien relatief snel herontwikkeld tot hoogwaardig woon- en werkgebied. Ongeveer tweederde deel van de 40 hectare is in de afgelopen 10 jaar gerealiseerd. Door het station ook aan de west-zijde een entree te geven en door goede ruimtelijke en fysieke verbindingen te maken, wordt het gebied ingebed in het stedelijk weefsel en kon er een goede verbinding ontstaan met de historische binnenstad. Door diverse stedelijke functies binnen het gebied een plaats te geven en door openbare ruimte op een juiste, spaarzame manier te doseren, krijgt het gebied een duidelijke, stedelijke allure.

Het bassin in het hart van het plangebied, is een beeldbepalend element. Het is gesitueerd op een halfverdiepte parkeergarage, waardoor het ongeveer een meter boven het maaiveld ligt. Dit hoogteverschil is aangegrepen om de gebieden tussen de woonblokken aan het water meer privacy te bieden, door ze eveneens een meter op te hogen. Naar de vijver toe loopt het bassin met trappen als een cascade naar beneden, om als waterval in de vijver over te gaan. Dit deel van het plan heeft een geheel eigen uitstraling en karakter; het verleent het Paleiskwartier zijn identiteit. De bebouwing bestaat uit losstaande torens langs het bassin, waardoor er een doorzicht wordt gecreëerd. Aan de randen zijn gesloten bouwblokken gerealiseerd.

Bijzonder hierbij is dat in meerdere bouwblokken zowel kantoorfuncties als woningen zijn ondergebracht. Grote bouwblokken zoals het Paleis van Justitie, zijn openbaar toegankelijk, waardoor de loopverbindingen tussen diverse onderdelen kort worden gehouden en afwisselend van karakter zijn.

introductie filmpje over Paleiskwartier en naamgeving Paleisbrug

Betrokken disciplines

Stedenbouwkundig ontwerp, Inrichting openbare ruimte, Supervisie